Wiedza bronią w walce z rakiem!

Zdjęcie nr 4 z prelekcji o chorobach nowotworowych

17 listopada 2021 roku w ZSTiO  im. S. Żeromskiego odbyła się pionierska prelekcja na temat profilaktyki chorób nowotworowych.

Rak to choroba, którą coraz częściej określamy mianem zabójcy XXI wieku, dlatego temat ten jest niezmiernie istotny. Pomimo postępu medycyny, kampanii edukacyjnych i widocznej poprawy wyników leczenia, wciąż wiele osób zgłasza się do onkologa zbyt późno, a statystyki są zatrważające.

Chcąc zwiększyć świadomość społeczną i szerzyć wiedzę na temat profilaktyki nowotworów, uczniowie klas trzecich LO i klas czwartych Technikum, wzięli udział w spotkaniu z wybitnym autorytetem w dziedzinie leczenia chorób piersi, chirurgiem onkologicznym, doktorem Piotrem Januszewskim. Doktor dzieląc się z naszymi podopiecznymi swym ogromnym doświadczeniem i wiedzą, uświadomił im, jak ważna jest znajomość tego tematu, który dotyczy wszystkich bez względu na płeć czy wiek. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z najważniejszymi faktami i statystykami związanymi z rakiem i usłyszeli, co robić a czego lepiej się wystrzegać, chcąc zminimalizować prawdopodobieństwo zachorowania. Bezcenne słowa Pana Doktora zostały dodatkowo podparte historiami opowiedzianymi przez cudowne kobiety ze Stowarzyszenia Amazonek. Panie: Elżbieta Markowska, prezes Stowarzyszenia i Wolontariuszka Grażyna Feret, wyjaśniły również, jak istotna jest świadomość własnego ciała i samobadanie oraz pokazały, jak wykrywać zmiany w naszym ciele, ćwicząc na fantomach.

Całe spotkanie zostało uatrakcyjnione słodkim poczęstunkiem i fotobudką promującą hasło ,,BADAJ SIĘ’’.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie i serdecznie dziękujemy dr Piotrowi Januszewskiemu i Pani Elżbiecie Markowskiej za tak drogocenną wiedzę oraz Panu Adamowi Rygalikowi za profesjonalną oprawę fotograficzną.

Sylwia Suk, Monika Sączek, Aneta Ciesielska

Comments are closed.