Profilaktyka chorób nowotworowych

Pionierska prelekcja na temat profilaktyki chorób nowotworowych, która odbyła się 17 listopada 2021 roku w ZSTiO im. S. ŻEROMSKIEGO była niezwykle ważnym wydarzeniem dla uczniów klas trzecich liceum i czwartych technikum. W celu promocji akcji prozdrowotnych i podsumowania spotkania Pani Sylwia Suk, która była pomysłodawczynią tych warsztatów, została zaproszona do Radio Fiat przez prezes Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek, Panią Elżbietę Markowską.

Comments are closed.