Szkoła Teatru

12-10-2017

Nasza szkoła w ramach projektu Szkoła Teatru współpracuje z Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

Przedsięwzięcie ma na celu edukację teatralną młodzieży, uwrażliwienie estetyczne oraz aktywizowanie do pełniejszego i bardziej świadomego uczestnictwa w kulturze. Projekt zakłada również położenie nacisku na budowanie i poszerzanie wiedzy o historii i tradycji sztuki teatralnej w Częstochowie, rozbudzanie zamiłowania do sztuki w różnych formach, gatunkach i konwencjach teatralnych, plastycznych i literackich.

Dnia 12 października 2017 roku klasy III a i III b LO pod opieką p. Joanny Kramer i p. Małgorzaty Grucy udały się na przedstawienie „Miasto Szklanych Słoni” Mariusza Sieniewicza w adaptacji i reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego ze znakomitą muzyką Marcina Rumińskiego. Spektakl jest prezentowany częstochowskiej młodzieży w ramach projektu Szkoła Teatru.

Joanna Kramer

Comments are closed.