Konkurs graficzny

26-11-2017

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły interesujących się grafiką komputerową do udziału w konkursie graficznym na opracowanie reklamy naszej szkoły, która będzie zamieszczona na rollup’ie. Pracę należy wykonać w programie CorelDraw lub innym (np. Inkscape, Adobe Ilustrator). Wymiary 85 cm szerokości, 200 cm wysokości. Rozdzielczość 150 dpi. Paleta kolorystyczna CMYK.

Oceniane będą tylko prace zawierające:

  • dane teleadresowe szkoły,
  • typy szkół wchodzących w skład ZSTiO, zawody
    i rodzaje klas,
  • wizerunek patrona szkoły,
  • elementy patriotyczne.

Podstawowym kryterium oceny będzie estetyka pracy, szata graficzna, czytelność i  „jasność” przekazu.Prace należy wysyłać w terminie do 08.12.2017 na adres: zeromski.czest@gmail.com Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatorów.

Organizatorzy konkursu:

Joanna Pijet, Sylwia Glińska

Comments are closed.