„NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY”-konkurs

07-12-2017

Cele konkursu:

 • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
 • Podtrzymywanie polskich tradycji bożonarodzeniowych
 • Rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów

Regulamin:

 • Nie można wykonywać stroików z gałązek  świerka pospolitego, ze względu na krótką ich trwałość.

 • oceniane będą prace wykonane:
 • grupowo:  każda klasa pod opieką wychowawcy wykonuje 1 stroik
 • indywidualnie
 • do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko ucznia oraz klasę
 • technika wykonania prac – dowolna
 • stroiki należy dostarczyć opiekunowi SK LOP w dniach 18-19 grudnia do godz. 11.00 do prac. biologicznej  nr 51
 • prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów

Kryteria oceny: pomysłowość, estetyka wykonania, wkład  pracy.

W dniu 20 grudnia po zorganizowaniu wystawy i rozstrzygnięciu konkursu tj. ok. godz.13.00 prowadzona będzie rezerwacja stroików, a od godz. 17.00 ich sprzedaż przez upoważnione osoby – członków SK LOP.

Uzyskane w ten sposób pieniądze  przeznaczone zostaną na pomoc dla tych uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Zwycięska klasa oraz indywidualni laureaci  konkursu otrzymają  dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wyniki konkursu wraz z wykazem klas, które wzięły w nim udział  zamieścimy w odrębnym ogłoszeniu.

Wychowawców prosimy o przekazanie informacji w swoich klasach i zachęcenie do udziału w konkursie.

Opiekun SK LOP

Małgorzata Syguła

Comments are closed.