Festiwal filmów z okazji  Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

11-12-2017

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.” — Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 roku była jednym z pierwszych znaczących osiągnięć ONZ. Dokument ten szczegółowo określa prawa i podstawowe wolności człowieka . W 1950 r Zgromadzenie Ogólne ogłosiło dzień 10 grudnia Dniem Praw Człowieka oraz wezwało wszystkie państwa i zainteresowane strony do uczestnictwa w jego obchodach. W związku z takim apelem nasza szkoła również obchodzi ten ważny dla ludzkości dzień.

8 grudnia 2017 r.   w świetlicy szkolnej odbył się festiwal filmów z okazji  Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Festiwal trwał od godziny 10:20 do godziny 12:55  i brały w nim udział następujące klasy :

  • 4 godz. lekcyjna – 3A, 2F, 2C, 1B
  • 5 godz. lekcyjna – 1K, 1G, 2G, 2A
  • 6 godz. lekcyjna – 1A, 1F, 1C ,2A

Młodzież naszej szkoły co godzinę mogła obejrzeć dokumentalny film poświęcony w/w tematyce . Jako pierwszy wyświetlany był film pt: „Skradzione dzieci Hiszpanii”-  który mówił o tym, jak mafia lekarzy, pielęgniarek, położnych, zakonnic i księży zabierała matkom noworodki podstępem, szantażem lub przemocą.

Drugi film pt: „Sprzedane pedofilom” poruszał tematykę  bezgranicznego poświęcenia  obronie praw człowieka. Egzotyczne Filipiny, to raj dla pedofilów. Ponad 800 tysięcy kobiet i dzieci zmuszanych jest tam do seksu. Oprawcy to najczęściej turyści z zamożnych regionów świata.

Trzeci film pt; „Handel żywym towarem” zakończył coroczny festiwal filmów z okazji  Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w naszej szkole . Z pewnością filmy te pomogły młodzieży zrozumieć, jak ważna jest walka o godność, wolność  i prawa człowieka.

Opracowała: mgr Beata Wieczorek

Comments are closed.