Harmonogram zebrań rodziców z wychowawcami 20 grudnia 2017

15-12-2017

godzina  16.30

 • IIA LO p. D. Pintal 48                                
 • II B LO p. I. Jędrzejczak 51                       
 • II C LO p. J. Jura 4                                     
 • III A LO p. M. Koprowska-Kornacka 37   
 • III B LO p. M. Gruca 29                            
 • III C LO p. A. Świdnicka 50                      
 • III J T p. S. Suk 31
 • III I T p. R. Nocuń 52
 • III H T p. K. Klimczak 34
 • III G T  p. A. Suchecka 2
 • IV J T p. A. Gruszka 37A
 • IV U T p. A. Czeremuszkin 46
 • IV H T p. D. Karońska 45
 • IV K T p. B. Surmacka 35
 • IV F T  p. I. Pilarska 25
 • I A LO p.  A. Stolarska   49
 • I B LO p.  M. Macherzyńska 47
 • I F T p. S. Pluta 36

godzina  17.15

 • II K T p. P. Palutek 49
 • II G T p. J. Chmielarska 47
 • II H T  p. B. Wieczorek 35
 • II F T p. A. Motyl 31
 • II J T p. J. Kuna 34
 • I K T  p. J. Skórka  50
 • I H T p. B. Hamara 37
 • I G T p.  A. Wosik 4
 • I J T p.  B. Korczak 29
 • I C LO p.  S. Ogłaza  02
 • III F T p. S. Urbaniak 48
 • II M ZSZ p. B. Wilczyńska 2
 • III M ZSZ p. K. Lenort 38
 • I  M BS I st. p J. Jagusiak 36

Comments are closed.