Wizyta nauczyciela z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu.

15-01-2018

Jak co roku, również i w tym, mieliśmy ogromną przyjemność gościć w progach naszej szkoły niemieckiego nauczyciela z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu. Wizyta ta możliwa była dzięki współpracy miasta Częstochowy z niemieckim miastem Bamberg i wspólną realizacją projektu hospitacyjnego przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 8 stycznia 2018 roku  nauczyciel matematyki i fizyki, pan Erki Lorenz, hospitował lekcję języka angielskiego prowadzoną przez p. Ewę Piechowiak, informatyki prowadzoną przez p. Jolantę Skórkę, a także lekcję organizacji pracy w hotelarstwie prowadzoną przez p. Sylwię Suk oraz  matematyki prowadzoną przez p. Anetę Paluch.

Obserwacja zajęć sprzyjała wymianie doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji na temat sposobu prowadzenia lekcji oraz dokumentacji szkolnej. Rozmowy koncentrowały się często na  problemach z jakimi borykają się zarówno polscy, jak i niemieccy nauczyciele w obszarze dydaktycznym, wychowawczym oraz organizacyjnym. Możliwe było porównanie praktyk metodycznych oraz organizacyjnych w obu jednostkach, a także bazy dydaktycznej, którą dysponują szkoły w Polsce i w Niemczech.

Niemieckiemu nauczycielowi, podczas całodniowej wizyty w szkole, towarzyszyła p. Urszula Martyka-Wiecha, nauczycielka języka niemieckiego.

Wszystkim zaangażowanym w przebieg wizyty hospitacyjnej nauczycielom serdecznie dziękuję!

Urszula Martyka-Wiecha

Comments are closed.