Warsztaty ekologiczne

17-04-2018

13 kwietnia klasa 2b udała się na brzeg pobliskiej rzeki  Stradomki w celu przeprowadzenia analizy jakości wody. Przy użyciu zestawów do badań terenowych ( zdjęcie 1) zostały ustalone wartości następujących wskaźników: temperatury, pH, azotanów(V), azotanów(III), jonów amonowych, fosforanów(V), twardości całkowitej i tlenu rozpuszczonego. Po opracowaniu wyników określiliśmy stan jakości wody w rzece jako dobry.

Stradomka jest lewostronnym dopływem Warty, o długości 19,5 km. Jej źródła znajdują się  na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Opracowała Anna Suchecka

Comments are closed.