UWAGA STYPENDIA SZKOLNE

14-05-2018

Proszę o zgłoszenie się po druki oświadczeń dotyczące aktualnej sytuacji dochodowej. Ostateczny termin zwrotu wypełnionych druków do pok. 19 to piątek 18.05.2018.Prosimy o dostarczanie oryginałów rachunków i faktur imiennych do gabinetu nr 19, do 05 czerwca 2018 roku.
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca wynosi 120 zł/miesiąc.

Pismo_dyrektora_MOPS_stypendia_2018
Wykaz_wydatków_ST_zatwierdzony_2018
Zał_1_Oświadczenie_dot_sytuacji_rodziny_2018.odt

Comments are closed.