PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W ŻEROMSKIM – MAMY KOLEJNY ZATWIERDZONY PROJEKT !

24-05-2018

Miło nam poinformować Społeczność Szkolną, a w szczególności uczniów obecnych klas pierwszych  technikum hotelarstwa, usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum informatycznego, że projekt umożliwiający realizację czterotygodniowych praktyk zagranicznych w Rimini we Włoszech: „Staż czyni mistrza – mobilność zagraniczna wartością dodaną w procesie kształcenia umiejętności zawodowo -organizacyjno –społecznych uczniów technikum” (2018-1-PL01-KA102-048099) został zakwalifikowany przez Agencję Narodową Programu Erasmus+, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji. Praktyki przewidziane są w roku szkolnym 2019/2020. Jest to już 13 projekt, dzięki któremu uczniowie naszej szkoły mają możliwość praktykowania poza granicami kraju, zdobywając doświadczenie zawodowe wzbogacone o szkolenie BHP, kurs języka włoskiego oraz program kulturoznawczy.

Dlaczego warto brać udział w tego typu przedsięwzięciu? Odpowiedź jest prosta: praktyki zagraniczne to bezpieczne warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

 • szkolenie zawodowe
 • doświadczenie zawodowe
 • konfrontacja teorii z praktyką zawodową
 • obserwacja odmiennych technik pracy
 • obserwacja organizacji pracy w zagranicznym zakładzie
 • praca w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • trening kompetencji miękkich
 • liczne certyfikaty
 • trening języka angielskiego zawodowego
 • trening języka angielskiego życiu codziennym
 • nauka języka włoskiego
 • zwiedzanie Rimini
 • zwiedzanie San Marino
 • zwiedzanie Wenecji
 • poznanie odmiennej obyczajowości
 • pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
 • nowe doświadczenia
 • satysfakcja
 • zawiązanie nowych znajomości

Przypominamy, że uczestnik projektu nie ponosi żadnych kosztów udziału w praktykach, jest on bowiem w 100 % finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

 

Obecnie stażu w Rimini przebywa grupa uczniów technikum usług fryzjerskich

Comments are closed.