Lekcja geografii w kamieniołomie „LIPÓWKA”

12-06-2018

Klasy 1k i 2h , pod opieką Katarzyny Klimczak i Beaty Wieczorek, odbyły lekcję geografii w terenie. Kamieniołom „Lipówka” to nieczynna kopalnia wapienia w Rudnikach. Dwukilometrowa trasa obejmuje wiele ciekawych, a jednocześnie podsumowujących teoretyczne lekcje, zagadnień geomorfologicznych i ekologicznych. Zobaczyliśmy przykłady rekultywacji terenu oraz procesów sukcesji. Na żywo dokonaliśmy podsumowania tematyki procesów egzogenicznych, obserwując stożki usypiskowe i proces krasu.

Wygląd ścian kamieniołomu pozwolił zaobserwować trzy rodzaje wapieni : uławicone, margliste i skaliste. Wiemy już , że skały zgromadzone na stanowisku Krzemionkowa Dolina, są bezużyteczne dla wyrobu cementu- zawierają dużo krzemienia i są za twarde.

Proste pomiary i obserwacje w obrębie trzech jezior, pozwoliły ćwiczyć wiele praktycznych umiejętności- pomiar pH wody, działanie kwasu na wapień, pomiar azymutu i orientacja mapy.

Poznaliśmy rolę bioindykatorów, którymi są płazy i liczne porosty.

Opracowała

Katarzyna Klimczak

Beata Wieczorek

Comments are closed.