Zakończył się projekt „Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces” POWER VET 2016-1-PL01-KA102-023791.

15-08-2018

Zakończony, już jedenasty projekt mobilności zawodowej realizowany przez ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, umożliwił 40 uczniom naszej szkoły, wszystkich czterech kierunków kształcenia, czyli  technik hotelarstwa, technik żywienia i  usług gastronomicznych,  technik usług fryzjerskich oraz technik informatyk odbycie stażów zagranicznych w ramach obligatoryjnej praktyki zawodowej ujętej w podstawie kształcenia zawodowego uczniów technikum. Uczestnicy zrealizowali 160 godzinną praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych, zakładach fryzjerskich oraz firmach informatycznych w miejscowości Rimini  we Włoszech. Głównymi celami projektu było: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów  na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju UE, a także zwiększenie  szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Podczas realizacji projektu wykorzystane będą także elementy systemu ECVET poprzez indywidualne dokumentowanie osiągnięć uczestników.

Dlaczego warto było wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu? Odpowiedź jest prosta!

Praktyki zagraniczne to bezpieczne warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

 • szkolenie zawodowe
 • doświadczenie zawodowe
 • konfrontacja teorii z praktyką zawodową
 • obserwacja odmiennych technik pracy
 • obserwacja organizacji pracy w zagranicznym zakładzie
 • praca w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • trening kompetencji miękkich
 • liczne certyfikaty
 • trening języka angielskiego zawodowego
 • trening języka angielskiego życiu codziennym
 • nauka języka włoskiego
 • zwiedzanie Rimini
 • zwiedzanie San Marino
 • zwiedzanie Wenecji
 • poznanie odmiennej obyczajowości
 • pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
 • nowe doświadczenia
 • satysfakcja
 • zawiązanie nowych znajomości

Wszyscy uczestnicy projektu po ukończonym stażu otrzymali liczne certyfikaty: certyfikat uczestnictwa w programie POWER, certyfikat odbycia praktyk wystawiony przez pracodawcę, zaświadczenie ukończenia programu przygotowania kulturowo – pedagogicznego przed stażem, zaświadczenie odbycia stażu zagranicznego wystawiony przez organizację wysyłającą (szkołę), zaświadczenie odbycia kursu BHP, certyfikat ukończenia kursu języka włoskiego na poziomie A1 oraz dokument Europass Mobilność.

W ramach dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów uczestnicy zostali ocenienie przez pracodawcę w ramach porozumienia o programie stażu ECVET. Pracodawca wystawił również uczestnikowi stażu ocenę opisową .

W ramach upowszechniania projektu uczestnicy stażu opracowali liczne prezentacje- sprawozdania z przebiegu praktyk. 10 listopada 2017 roku odbył się również pokaz kuchni włoskiej „Z ziemi włoskiej do Polski”.

https://www.youtube.com/watch?v=cq4x0xwh93k&feature=youtu.be

W gazecie „Życie Częstochowy” ukazały się 3 artykuły promujące ideę zagranicznej mobilności zawodowej. Bardzo aktywnie działał nasz fanpage na portalu facebook „Praktyki w Żeromie”, liczne komentarze, filmki, relacje informowały na bieżąco o przebiegu stażu. Dodatkowym działaniem upowszechniającym była czynna obecność uczestników praktyk zagranicznych na odbywających się w roku szkolnym 2017/2018 targach edukacyjnych oraz podczas szkolnych „dni otwartych” dla gimnazjalistów.

Miło nam również, iż trzynastoletnie doświadczenie naszej placówki zostało dostrzeżone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Koordynator projektów mobilności zawodowej została zaproszona do współredagowania biuletynu poświęconego roli opiekuna stażu.

Link do biuletynu

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/opiekunowie_01_2018_web.pdf

Zakończony projekt był również znakomitą okazją do upowszechniania idei mobilności kształcenia zawodowego w kontekście wzmacniania kompetencji miękkich. Artykuł poświęcony tej tematyce ukazał się w Biuletynie Edukacyjnym Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Link do Biuletynu Edukacyjnego

http://www.sod.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/BE_styczen_2018.pdf

Ponadto uczestnicy projektu opracowali słowniki branżowe oraz wzór – bazę dla  Skills – CV w trzech językach: polskim-angielskim – włoskim. Produkty te mogą służyć całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły, a dzięki udostępnieniu ich na zasadzie wolnej licencji wszystkim zainteresowanym w kraju i zagranicą. Stworzony przez uczniów produkt będzie sukcesywnie rozbudowywany przez uczestników kolejnych projektów.

Przypominamy, że uczestnik projektu nie ponosił żadnych kosztów udziału w praktykach, jest on bowiem w 100 % finansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

CV Power 2016

Słowniczek branżowy

Comments are closed.