30-10-2018

Dzisiaj, 30 października, gościliśmy w murach naszej szkoły, eksperta z zespołu ECVET Polska p. Wojciecha Stęchły. Wizyta doradcza miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań w ramach wdrażania systemu ECVET, który szkoła realizuje w projektach mobilności Erasmus+.  System ECVET  umożliwia obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie.

Niezwykle merytoryczna rozmowa była dla nas źródłem inspiracji i pomysłów w projektowych realizacjach idei akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu zawodowym.

Bardzo dziękujemy za wizytę doradczą i życzymy dalszych sukcesów w popularyzacji i promocji tak niezwykle ciekawej inicjatywy wspierającej formalne i nieformalne kształcenie zawodowe!

Więcej informacji o ECVET http://www.eksperciecvet.org.pl/

 

Comments are closed.