Wolność kocham i rozumiem ….

08-11-2018

 W tym roku Dzień Niepodległości jest szczególnie uroczyście obchodzony w naszej ojczyźnie. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 7 listopada 2018 akademia  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. S. Żeromskiego miała również szczególny charakter. Widowisko słowno- muzyczne pod znaczącym tytułem:  „Wolność kocham i rozumiem …” w wyjątkowy sposób połączyło wydarzenia sprzed 200 laty aż do odzyskania niepodległości  11 listopada 1918  ze współczesnym rozumieniem wolności przez młodych ludzi. Fakty historyczne przeplatane twórczością polskich zespołów rockowych lat 80-tych i 90-tych, śpiewane i recytowane  protest songi takich artystów jak:  Armia, Brygada Kryzys, Chłopcy z Placu Broni, Lech Janerka,  Kobranocka, Kult, Maanam, Mr. Zoob, Pidżama Porno, Proletaryat, Republika czy Tilt, stworzyły niezwykły klimat, idealny do upamiętnienia tej okrągłej rocznicy.

Dodatkowo w tym uroczystym dniu Pan Arkadiusz Mojsa i Pan Zbigniew Prokop zostali wyróżnieni Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Bardzo ważnym, należącym już do tradycji naszej szkoły, elementem naszej uroczystości,  było ślubowanie  uczniów kl. I c – klasy mundurowej  i pasowanie ich na stopień młodszego kadeta. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im licznie zgromadzeni rodzice i najbliższa rodzina.

Po części artystycznej  oficjalnie ogłoszono wyniki Konkursu Pieśni Patriotycznej na poziomie szkolnym i wręczono nagrody, wyróżnienia. Klasy, które zajęły najwyższe miejsca, wezmą udział w konkursie na szczeblu powiatowym, organizowanym we współpracy z Miejskim Domem Kultury w Częstochowie pod honorowym patronatem Prezydenta Częstochowy Pana Krzysztofa Matyjaszczyka.

Uroczystą  akademię uświetnili swoją obecnością przyjaciele szkoły i przedstawiciele ważnych instytucji, od lat wspierających naszą placówkę:

  • Pan Ryszard Stefaniak -Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
  • Ppłk Adrian Klimek  – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie.
  • Pani Alicja Janowska – Dyrektor Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach
  • Pan Piotr Krawczyk  – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
  • Pan Sebastian Trzeszkowski – Radny Miasta Częstochowy

Organizatorzy akademii pani Beata Wieczorek i Małgorzata Musiałek serdecznie dziękują uczniom kl. III c, II a, I a, IV I oraz  panu Piotrowi Kozieł za zaangażowanie i udział w spektaklu.

Dopełnieniem tego wyjątkowego dnia było, przygotowanie, w pięknie udekorowanej świetlicy, poczęstunku pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych przez uczniów klasy III g. i spotkanie wszystkich gości na chwilę refleksji przy smacznej kawie, kanapkach i cieście.

Comments are closed.