UWAGA STYPENDIA!!!

22-11-2018

Osoby z Częstochowy, które złożyły wniosek we wrześniu 2018.

Dotyczy zakupów dokonanych od 07.2018 do XII.2018. Prosimy o dostarczanie oryginałów rachunków oraz faktur imiennych do dnia 03.12.2018r, pok. 19.
Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2018 do grudnia 2018 wynosi 240 zł/ miesiąc.

Comments are closed.