NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY

09-12-2018

Szkolne Koło  LOP ogłasza konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZY  STROIK ŚWIĄTECZNY”

Cele konkursu:

  • Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
  • Podtrzymywanie polskich tradycji bożonarodzeniowych
  • Rozwijanie zdolności artystycznych wśród uczniów

Regulamin

Prace wykonujemy:

  •  indywidualnie  oraz
  • grupowo:  każda klasa pod opieką wychowawcy wykonuje 1 stroik.

Do każdej  pracy należy dołączyć informację zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Technika wykonania prac – dowolna.

Kryteria oceny:  pomysłowość, wkład pracy, estetyka wykonania.

Stroiki należy dostarczyć opiekunowi SK LOP w dniach: 13 grudnia o godz.11.30-12.30 i 14 grudnia o godz. 9.45-10.45  do zaplecza pracowni chemicznej.

Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów.

Nie można wykonywać stroików z gałązek  świerka pospolitego, ze względu na krótką ich trwałość.

W dniu 17 grudnia po zorganizowaniu wystawy i rozstrzygnięciu konkursu tj. ok. godz.13.00 prowadzona będzie rezerwacja stroików, a od godz. 17.00 ich sprzedaż przez upoważnione osoby – członków SK LOP

Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczone zostaną na pomoc dla tych uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Zwycięska klasa oraz indywidualni laureaci  konkursu otrzymają  dyplomy i nagrody rzeczowe.

        Wychowawców prosimy o przekazanie informacji w swoich klasach i zachęcenie do udziału w konkursie.

Opiekun SK LOP

Małgorzata Syguła

 

Comments are closed.