Wyniki „Szkolnego Konkursu Stroików Świątecznych”

19-12-2018

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody ogłasza wyniki „Szkolnego Konkursu Stroików Świątecznych” z dnia 17grudnia 2018roku

 • I miejsce : Martyna Rurańska  –  kl. II H
 • II miejsce: Dawid Jagusiak  –  kl. II K
 • III miejsce: Sandra Bryndza –  kl. II A

Prace oceniała Komisja w składzie:

 • Dyrekcja :
  • mgr  Stanisław Dzwonnik
  • mgr  Małgorzata Kucia
 • Nauczyciele:
  • mgr  Agnieszka Stolarska
  • mgr Justyna Kuna – Janicka
  • mgr inż. Przemysław Palutek
 • Pedagog szkolny: mgr Tadeusz Łata
 • Samorząd uczniowski: Karolina Owczarek

W konkursie wzięło udział łącznie 57 uczniów z klas: I B -3, IF- 6, IG – 2,  I H -10, I K – 11, IT-7, IIA – 1, IIB -6, IIK – 1, IIM – 2, III B – 2, IIIF – 3,   IIIK-1, IV F – 2.

GRATULUJEMY zwycięzcom i serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody książkowe dnia 21 grudnia b.r. podczas obchodów uroczystości wigilijnej w poszczególnych klasach.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz tym, którzy okazali zainteresowanie i zakupili stroiki, dzięki czemu łącznie zebrano kwotę 652 zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla uczniów naszej szkoły, pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Opiekun SK LOP Małgorzata Syguła

Comments are closed.