Uwaga Maturzyści!

27-12-2018

W dniu próbnych egzaminów  (3-10 stycznia) należy stawić się przed salą egzaminacyjną o godzinie 7.30. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Miejsca będą losowane przed wejściem do sal.Uczniowie mają obowiązek posiadać 2 czarno piszące długopisy, a na egzaminie z matematyki  dodatkowo linijkę,  cyrkiel i kalkulator prosty. Każdy uczeń będzie miał do dyspozycji tablice matematyczne oraz karty wzorów.

HARMONOGRAM MATUR

Na maturze próbnej obowiązują wszelkie procedury egzaminu dojrzałości, m.in.:

  • Zakaz WNOSZENIA telefonów komórkowych do sali egzaminacyjnej – depozyt w sali nr 2
  • Zakaz korzystania z niedozwolonych źródeł
  • Zakaz porozumiewania się z innymi piszącymi

Uczniowi postępującemu niezgodnie z regulaminem matur przewodniczący Zespołu Nadzorującego przerywa egzamin.Uczniowie mogą opuścić salę egzaminacyjną nie wcześniej niż o godzinie 10.00 i oczekują na lekcje w świetlicy.

W tych dniach każda klasa maturalna ma obowiązek realizacji od 4 do 5 lekcji zgodnie z odrębnym harmonogramem.

W dniu 10.01.(czwartek) uczniowie LO zdają przedmioty dodatkowe od 7.30 zgodnie z harmonogramem. W dniu 11.01.(piątek) uczniowie Technikum zdają przedmioty dodatkowe od 11.30 zgodnie z harmonogramem. Po lub przed egzaminem uczestniczą w lekcjach wg planu. Pozostali uczniowie klas maturalnych przychodzą na zajęcia zgodnie z kartą zastępstw.

Comments are closed.