NA SZLAKU ZABYTKÓW TECHNIKI

15-03-2019

Końcówka realizacji podstawy programowej w zakresie rozszerzonym to czas zajęć w terenie. Klasa III c, realizująca geografię w zakresie rozszerzonym, sprawdzała swoją wiedzę w Muzeum Górnictwa Rud Żelaza. Częstochowski obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Eksponaty dotyczyły ciężkiej pracy górników. Jednak mogliśmy zobaczyć ekspozycje skał, skamieniałości oraz analizować profile geologiczne. Podsumowując, była to doskonała lekcja w praktyce.

Opracowała Katarzyna Klimczak

Comments are closed.