V EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO

25-03-2019

POD HONOROWYM PATRONATEM TOMASZA SĘTOWSKIEGO „WEHIKUŁ CZASU”

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dorobkiem i dokonaniami patrona konkursu
 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej
 • prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego Al. Niepodległości 16/18,  42 – 216 Częstochowa

Wiek uczestników:

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do 20 roku życia

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum i szkoły ponad gimnazjalnej.
 2. Konkurs trwa od 02. 04. 2019 r. do 24. 05. 2019 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką: farba, ołówek, kredka, tusz, prace komputerowe (formatu A 4, A 3), rzeźba.
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić informację o autorze (imię, nazwisko, wiek), nauczycielu pod kierunkiem którego powstała praca (imię, nazwisko) oraz szkole (nazwa, numer kontaktowy).
 5. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24. 05. 2019 roku na adres: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Aleja  Niepodległości 16/18,  42-216  Częstochowa.
 6. Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: do 16 lat i powyżej.
 7.  Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród planowane jest na 05. 05. 2019 r. O ewentualnych zmianach poinformujemy uczestników konkursu telefonicznie.
 8. Z nadesłanych prac będzie zorganizowana wystawa pokonkursowa.
 9. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883). DEKLARACJA.
 10. Administrowanie danymi osobowymi uczestników odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych (imię, nazwisko, wiek, tytuł pracy, numer oddziału, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Comments are closed.