28-03-2019

Program Erasmus+ , zawodowe staże zagraniczne w Żeromskim ,  przyciągają przyszłych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów!

21 marca, jak co roku w pierwszy dzień wiosny,  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego otworzył szeroko drzwi swojego budynku przed zainteresowanymi ofertą szkoły tegorocznymi absolwentami szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zainteresowanie przedsięwzięciem było ogromne! Nic dziwnego! – nasza szkoła przyciąga uczniów bogatą ofertą edukacyjną, znakomitą bazą dydaktyczną i… praktykami zagranicznymi, które od 14 lat pod egida programów unijnych nieustannie organizuje dla uczniów technikum wszystkich oferowanych kierunków kształcenia. Obecnie placówka realizuje projekt w ramach programu Erasmus+ numer : 2017-1-PL01-KA102-035747 „Technik na stażu- trening kompetencji zawodowo – społecznych w kształceniu praktycznym uczniów branży usługowej i informatycznej” Uczestnicy  zawodowego stażu zagranicznego realizują 160 godzinną praktykę w obiektach turystycznych, gastronomicznych, zakładach fryzjerskich oraz firmach informatycznych w miejscowości Rimini  we Włoszech. Głównymi celami projektu jest: podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów  na europejskim i krajowym rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju UE, a także zwiększenie  szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Podczas realizacji projektu wykorzystywane są także elementy systemu ECVET poprzez indywidualne dokumentowanie osiągnięć uczestników.

Dlaczego warto starać się o zakwalifikowanie do tego typu przedsięwzięcia? Odpowiedź jest prosta!

Praktyki zagraniczne w ramach Erasmus+ to bezpieczne warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim:

 • szkolenie zawodowe
 • doświadczenie zawodowe
 • konfrontacja teorii z praktyką zawodową
 • obserwacja odmiennych technik pracy
 • obserwacja organizacji pracy w zagranicznym zakładzie
 • praca w środowisku wielokulturowym i międzynarodowym
 • trening kompetencji miękkich
 • liczne certyfikaty
 • trening języka angielskiego zawodowego
 • trening języka angielskiego życiu codziennym
 • nauka języka włoskiego
 • zwiedzanie Rimini
 • zwiedzanie San Marino
 • zwiedzanie Wenecji
 • poznanie odmiennej obyczajowości
 • pogłębianie wrażliwości międzykulturowej
 • nowe doświadczenia
 • satysfakcja
 • zawiązanie nowych znajomości

Wszyscy uczestnicy projektu po ukończonym stażu otrzymują liczne certyfikaty: certyfikat uczestnictwa w programie Erasmus+, certyfikat odbycia praktyk wystawiony przez pracodawcę, zaświadczenie ukończenia programu przygotowania kulturowo – pedagogicznego przed stażem, zaświadczenie odbycia stażu zagranicznego wystawiony przez organizację wysyłającą (szkołę), zaświadczenie odbycia kursu BHP, certyfikat ukończenia kursu języka włoskiego na poziomie A1 oraz dokument Europass Mobilność. Ponadto uczestnicy stażów mają możliwość korzystania z Wsparcie Językowe Online (OLS).  Jest to darmowa platforma internetowa do nauki języków stworzona z myślą o uczestnikach Erasmus+. Dzięki OLS uczestnik ma możliwość przetestować swój obecny poziom języka, którego będzie używał podczas pobytu za granicą w ramach Erasmus+. OLS oferuje internetowe testy biegłości językowej oraz kursy językowe. Uczestnik korzysta z platformy we własnym tempie, jak również dostosowuje ścieżkę kształcenia do własnych potrzeb. OLS zapewnia szeroki wachlarz możliwości doskonalenia swoich umiejętności językowych: rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, gramatyka. Wsparcie OLS dostępne jest w 24 językach.

Najważniejszą informacja dla uczniów naszej szkoły tych obecnych i tych przyszłych jest fakt, iż staż zagraniczny jest  finansowany w 100 %  przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów realizacji stażu oraz pobytu zagranicą.

Obecnie do wyjazdu przygotowują się dwie 10-osbowe grupy uczniów technikum informatycznego oraz technikum usług fryzjerskich, które swoja zawodową przygodę z Erasmus + rozpoczną 27 kwietnia:).

 

Comments are closed.