Drodzy Rodzice!

05-04-2019

Częstochowa, 05.04.2019r.

W związku z pismem Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-NP.557.7.62.2019
z 4.04.2019 r., przekazuję informacje dla Państwa odnośnie przewidywanego strajku w dniu 08.04.2019.

Z poważaniem

Stanisław Dzwonnik

Dyrektor szkoły

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Comments are closed.