UWAGA !!! STYPENDIA SZKOLNE

14-05-2019

dla osób zameldowanych w Częstochowie (osoby które otrzymały wcześniejszą pomoc
w formie stypendium za okres IX do XII 2018)
Dotyczy zakupów dokonanych od stycznia 2019 do czerwca 2019.

Prosimy o dostarczanie oryginałów rachunków i faktur imiennych do gabinetu nr 19, do 03 czerwca 2019 roku.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca wynosi 130 zł/miesiąc.

Jednocześnie prosimy o złożenie oświadczenia dot. aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej do dnia 17.05.2019r.

Comments are closed.