29-05-2019

W dniu 29 maja klasa I h wraz z opiekunem – Agnieszką Ratoń – Korbela uczestniczyła w konferencji dla szkół ponadpodstawowych „Bezpieczna Częstochowa – Jeden klik, a tyle zmienia. Stop Hejtowi!” zorganizowanej przez Urząd Miasta Częstochowy.

Konferencja składała się z trzech modułów:

I moduł  –   warsztaty i wykłady na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

  • „Razem przeciwko hejtowi w sieci, czyli jak reagować na przemoc online”,
  • „Mózg i sieć – dlaczego tak łatwo wchodzimy w konflikty?”,
  • „Hejt, mówię stop! Odpowiedzialność karna za mowę nienawiści w Internecie”,
  • „Bezpieczni w Strefie Empatii”,

prowadzone przez: Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Komendę Miejską Policji w Częstochowie oraz Urząd Miasta Częstochowy.

II moduł  –  marsz młodzieży przeciwko hejtowi i mowie nienawiści ulicami miasta zakończony happeningiem na Placu Biegańskiego.

III moduł  –  koncert  B.R.O i MIXERA przeciwko przemocy, hejtowi i mowie nienawiści na lodowisku miejskim.

 W ramach konferencji młodzież uzyskała informacje, jak reagować i bronić się przed hejtem w sieci, jakie są konsekwencje prawne dla osoby hejtującej, do kogo zwracać się o pomoc. Podczas zajęć uczestnicy konferencji wypełniali anonimową ankietę internetową, na podstawie której prowadzący badania przeprowadzili swoją prezentację, przedstawiając jej wyniki. Co ciekawe, ankietowani wskazali (aż 65% badanych!), że hejtują lub hejtowali w przeszłości, a ponad połowa była ofiarą hejtu w sieci. Młodzież na pierwszym miejscu wskazuje, przed poglądami i zachowa-niem (w dalszej kolejności), że przyczyną hejtu jest wygląd danej osoby.

Notatkę sporządziła:Agnieszka Ratoń-Korbela

Comments are closed.