Wyprawka szkolna 2019

27-08-2019

Program „Wyprawka szkolna” 2019 skierowany jest do uczniów:

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PKS)

Zwrot za zakup podręczników do kwoty 390 zł dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej I stopnia Nr 4

Zwrot za zakup podręczników do kwoty  445 zł dla uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Wnioski do pobrania na początku września 2019 w sekretariacie uczniowskim, pok. 19

Comments are closed.