MAMY TO! WYJĄTKOWE WYRÓŻNIENIE DLA ŻEROMSKIEGO!

30-09-2019

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, iż Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie został wyróżniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ Fundację Rozwoju Systemu Edukacji za wieloletnie działanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego oraz rzetelną realizację stażów zagranicznych uczniów Technikum nr 6. Nasza szkoła uzyskała w drodze konkursowej:  

„Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

Jesteśmy jedyną szkołą w Częstochowie, która może pochwalić się tym wyróżnieniem!

Przyznanie Karty jakości mobilności potwierdza operacyjną zdolność instytucji i wysokie standardy, jakie uzyskała ona w zarządzaniu projektami mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Ma ono również na celu wspieranie wysiłków w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych poprzez program Erasmus+, rozwijanie podejścia międzynarodowego w całej organizacji wysyłającej, dalsze i szersze nawiązywanie kontaktów z podmiotami w innych krajach, propagowanie nauki języków obcych oraz wykraczanie poza krajowe podejście do kształcenia i szkoleń zawodowych.

Dzięki „Karcie jakości” nasza szkoła będzie mogła aplikować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+  czyli „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkoleń zawodowych” oraz umożliwi objęcie podobnymi działaniami nie tylko uczniów, ale również  kadrę pedagogiczną.

Comments are closed.