28-10-2019

23.października dziewięć uczennic z klasy III c uczestniczyło w konferencji w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie pod tytułem ,,Żołnierze Warszyca – Czas Nadziei, Pamięć i Tożsamość-historia mówiona.Śladami oddziałów ,,Jaguara” i ,,Małego” II Komendy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Pierwszym etapem tego wydarzenia było obejrzenie wystawy: Żołnierze ,, Warszyca”. Konferencję otwarła dyrektor RODN WOM w Częstochowie-pani Elżbieta Doroszuk . Kolejno prelegenci omawiali aspekty terroru komunistycznego i historię Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Organizatorzy zaprosili uczniów do udziału w projekcie patriotyczno-edukacyjnym ,,Żołnierze Warszyca-Czas Nadziei”,celem którego jest nagranie wywiadów ze świadkiem historii z okresu przed II wojną światową ,w  takcie i po wojnie .

Małgorzata Musiałek

Comments are closed.