04-11-2019

W dniu 04.11.2019 r. klasa II C uczestniczyła jako widownia w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Uczniowie poznali funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, zasady i etapy postępowania karnego. Celem było również kształtowanie wśród młodzieży postaw poszanowania prawa i ułatwienie im podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Beata Wieczorek

Comments are closed.