WYJĄTKOWE ŚWIĘTO SZKOŁY – 8 LISTOPADA 2019 R.

19-11-2019

W tym roku nasza szkoła obchodzi 50 -lecie swojego istnienia, z tej okazji – punktualnie o godz. 12.00 – dokonaliśmy uroczystego odsłonięcia rzeźby, upamiętniającej ten fakt z historii naszego miasta. Tę wyjątkową chwilę swoją obecnością uświetnili znakomici goście:

Pani Katarzyna Zakrzewska (autor projektu rzeźby), Pani Monika Sawionek (pracowania ceramiczna w MDK), Pan Paweł Musiał – dyrektor MDK w Częstochowie, Pani Agnieszka Kamińska, Pan Kazimierz Szymański – dyrektor TV Orion w Częstochowie, Pan Arkadiusz Chamara – przewodniczący Rady Rodziców…

Po przemówieniu dyrektora szkoły p. Stanisława Dzwonnika, o symbolicznym odczytaniu „ceramicznej victorii’  mówiła wicedyrektor Beata Janicka, młodzież z klas pierwszych i trzeciej. Wszyscy zaproszeni goście, dyrekcja oraz nauczyciele, którzy pracowali przy powstaniu rzeźby (p. L. Madejska, B. Surmacka, D. Pintal), wzięli udział w symbolicznym przecięciu wstęgi… Po czym był czas na podziękowania i tort na 50 –lecie…

W drugiej części naszej uroczystości królowały dwie klasy pierwsze – mundurowe, które  zgodnie z naszym szkolnym zwyczajem zawsze podczas obchodów Dnia Niepodległości składają ślubowanie… W tej podniosłej  chwili naszym kadetom towarzyszyli zaproszeni goście:

Beata Kocik – wice – przewodnicząca Sejmiku Śląskiego,

Stanisław Gmitruk – radny Sejmiku Śląskiego,

Ryszard Stefaniak – wiceprezydent Miasta Częstochowy,

Joanna Grabowska – zastępca Dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach

Agnieszka Banasik – główny specjalista z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy

Paweł Musiał – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie

mgr Andrzej Kowalski – szef wydziału rekrutacji Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Częstochowie

Agnieszka Wiśniewska – specjalista wydziału rekrutacji WKU w Częstochowie

Grzegorz Sikora – Prezes ZNP – oddział w Częstochowie

mł. asp. Damian Zieliński – Komisariat II Policji w Częstochowie

Katarzyna Zakrzewska – autor projektu rzeźby, upamiętniającej 50-lecie szkoły

Rodzice uczniów z klasy I a i I c z przewodniczącym Rady Rodziców p. Arkadiuszem Chamarą

W związku z obchodami 50 –lecia szkoły, o czym, w swoim -otwierającym uroczystość -przemówieniu, mówił dyrektor szkoły Pan Stanisław Dzwonnik, nasza placówka  otrzymała zaszczytne wyróżnienie: ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Na ręce dyrektora szkoły gratulacje złożyli: Pani B. Kocik i Pan S. Gmitruk z Sejmiku Śląskiego.

Ale to nie wszystkie wyróżnienia tego dnia…Pan dyrektor Stanisław Dzwonnik został odznaczony przez wiceprezydenta R. Stefaniaka „Strzeleckim Krzyżem Zasługi” – za szczególne zasługi dla ruchu strzeleckiego i krzewienia tradycji oręża polskiego.

Podniosłym chwilom towarzyszył film, ukazujący młodzież z klas mundurowych, biorącą udział w uroczystościach patriotycznych i państwowych na terenie miasta i regionu oraz piękne wokalne występy uczniów z klasy II t: wzruszające wykonanie utworu Michała Bajora pt. „Twarze”, oraz podniosłe wykonanie hymnu „Żeromskiego” przez chór szkolny.

Nawiązując do jubileuszu szkoły, swoimi refleksjami podzieliła się Pani Joanna Grabowska, która przez wiele lat była nauczycielem j. polskiego w „Żeromskim”

W nawiązaniu do 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było wystąpienie prezydenta R. Stefaniaka oraz inscenizacja historyczna w wykonaniu uczniów z kl. IV g, ukazująca spotkanie Józefa Piłsudskiego i Stefana Żeromskiego w Zakopanem w listopadzie 1918. Dodatkowo,  uroczystego charakteru dodało wspólne odśpiewanie z klasami mundurowymi na czele oraz klasą IV k dwóch pieśni legionowych tzn.: „ Legionów” i „Szarej piechoty” .

Za przygotowanie uroczystości dziękuję uczniom i następującym Paniom i Panom  Profesorom: A. Motyl., K. Lenort, A. Prokopowi, A. Mojsie, J. Cwalinie, J. Posturzyńskiemu, P. Palutkowi,  M. Krzypkowskiej – Ujmie, M. Musiałek, A. Gruszce, E. Śliwakowskiej, J. Kramer.

Po części oficjalnej naszych miłych gości, rodziców i uczniów (bohaterów dzisiejszej uroczystości) w świetlicy szkolnej poczęstowano wojskową grochówką i pysznymi bułeczkami. Za część gastronomiczną należą się podziękowania uczniom z kl. IV g i Paniom: Annie Wosik, Annie Bugale i Marcie Zdańskiej- Szewczyk.

Beata Janicka – wicedyrektor szkoły

 

Comments are closed.