Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

19-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: maturalnego i zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu:

  • bezpośredni kontakt elektroniczny z uczniami.
  • dziennika elektronicznego,
  • strony internetowej szkoły,
  • mailingu do rodziców,

PRACA ZDLANA

Comments are closed.