Drodzy Uczniowie!

31-08-2020

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020-21. Będzie to rok inny pod wieloma względami, również pod względem organizacji pracy naszej szkoły. Zgodnie z  wytycznymi MEN i GIS w szkole opracowano procedury, dzięki którym zachowany zostanie‑ w miarę możliwości ‑ dystans społeczny uniemożliwiający szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa. Procedury te obowiązują uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, te przeznaczone dla Was zostały umieszczone na stronie szkoły i jesteście zobowiązani do zapoznania się z nimi. Ale przypomnę najważniejsze zasady:

  1. Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie zdrowi;
  2. W częściach wspólnych‑ korytarzach, na klatkach schodowych, w toaletach obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek;
  3. Przed wejściem do szkoły i sali obowiązuje dezynfekcja rąk;
  4. Nie musicie zmieniać obuwia, ale dbajcie o czystość w szkole;
  5. Obowiązują wejścia do szkoły zaznaczone w planie lekcji, jutro, tj, 1 września wejściem A (głównym) wchodzą tylko klasy rozpoczynający w sali 2, 4, 02, 28, pozostali wejściem B. Klasy pierwsze zbierają się na boisku pod opieka wychowawców;
  6. Wejście na górne piętra wyłącznie klatką obok biblioteki, zejście wyłącznie klatką środkową.
  7. Uczniowie po wejściu od razu kierują się do wyznaczonej sali, przebywanie na korytarzach jest zabronione (wyjątek to oczekiwanie na lekcje przed salą).

Z pozostałymi zapisami procedur zapoznają Was wychowawcy, ja proszę o ich bezwzględne przestrzeganie w trosce o zdrowie nas wszystkich.

Mimo wszystko życzę Wam udanego roku, satysfakcji z nauki, świetnych wyników z egzaminów zewnętrznych i wielu przyjaźni. Ale najbardziej życzę Wam i Waszym Rodzinom tego, co najcenniejsze ‑ zdrowia.

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

 

Comments are closed.