„Supermen tu był”

30-10-2020

Zdjęcie dyrektora Stanisława Dzownnika

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”

„Powołanie i służba”

 Z dniem 1-go września 2020 , po 50 latach pracy zawodowej, odszedł na emeryturę Stanisław Dzwonnik – nauczyciel, społecznik, przez osiemnaście ostatnich lat dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. „Powołanie i służba” ‑te słowa najlepiej charakteryzują sposób wypełniania obowiązków i sposób postępowania Pana Dyrektora Dzwonnika.

Swoją pierwszą pracę jako nauczyciel historii rozpoczął w 1970 roku w Zbiorczej Szkole Gminnej w Koniecpolu w SP w Łysinach. Intensywną pracę zawodową zawsze łączył z działalnością społeczną. Od najmłodszych lat pasją Stanisława Dzwonnika było harcerstwo. Ze szkolnictwem w Częstochowie związał się od roku 1982 podejmując pracę nauczyciela historii w Zespole Szkół Mechaniczno-Budowlanych. Od roku 1990 pracuje w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Bór w Częstochowie. Rok później zostaje jej wicedyrektorem i funkcję tę pełni do 2002roku, kiedy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 został połączony z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie. Stanisław Dzwonnik zostaje dyrektorem nowej placówki i pełni tę funkcję nieprzerwanie do roku 2020, do swojego odejścia na emeryturę. Z jego osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany. Przeszła gruntowny remont, została doposażona i unowocześniona. Zmieniono częściowo profil kształcenia. Zrealizowano szereg projektów samorządowych i unijnych. Ale to, co w szkole było zawsze na pierwszym miejscu, to Uczeń i jego dobro. Inspirowanie i wspieranie młodzieży, pozytywne nastawienie i czas. Dużo czasu, który Dyrektor młodzieży poświęcał i czego uczył też swoich nauczycieli.

„Indywidualne podejście do ucznia, motywacja, i ludzkie postępowanie to ogromna zaleta Dyrektora tej Szkoły Pana Stanisława Dzwonnika. To właśnie on zmotywował mojego syna ,że da rade zdać maturę, z której już chciał zrezygnować. Finał tego to już 3 rok studiów na 2 kierunkach! Nigdy tego Panu Dyrektorowi nie zapomnę! Kolejny raz DZIĘKUJĘ!”. J.R. (jeden z dziesiątków spontanicznych wpisów na fb)

Był bowiem Stanisław Dzwonnik, jako historyk i Dyrektor, nie tylko nauczycielem ale i wychowawcą młodzieży. Szczególnie chętnie spełniał się jako harcerz i organizator życia harcerskiego . Był komendantem Hufca Związku Harcerstwa Polskiego we Włoszczowie, Kielcach, w latach 1983 do 1988 roku Komendantem Chorągwi ZHP w Częstochowie. Zawsze wierny historii i tradycji  starał się wychowywać młodzież w duchu patriotyzmu i działania dla lokalnej społeczności sam dając przy tym wiele przykładów działalności społecznej. Ważnym elementem tej społecznej aktywności było z pewnością pełnienie przez dwie kadencje funkcji Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego.

50 lat aktywności zawodowej i społecznej to „szmat” czasu. O wielu zasługach i sukcesach należałoby przy takiej okazji wspomnieć, ale to, co dla Stanisława Dzwonnika zawsze było najważniejsze, związane było ze szkołą i uczniami.  To im oddawał całe serce. Szkoła była jego drugim domem. W „Żeromie” dyrektorował blisko 20 lat. Na przestrzeni tych lat szkoła przeszła ogromną metamorfozę. Doprowadził do remontu, modernizacji i rozbudowy placówki. W 2013 r. szkoła otrzymała nowoczesne boisko wielofunkcyjne, które służy nie tylko uczniom, ale również społeczności lokalnej. Budynek szkoły należy do najładniejszych i najlepiej wyposażonych w mieście. Na jego elewacji rzuca się w oczy postać Supermena, który stał się graficznym symbolem szkoły. Otwarte zostały nowe kierunki kształcenia w technikum i wprowadzono innowację pedagogiczną w klasach L.O.– edukację obronną i patriotyczną. Dzisiaj szkoła kształci na kierunkach: technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich,  L.O. oraz BSI stopnia i BSII stopnia.

Wszystkiego dobrego. To dzięki Panu Żeromski jest na tak wysokim poziomie. Moje dzieci chodziły do tej szkoły i miło wspominają ten czas. Ja również miałam tę przyjemność współpracy z Panem w radzie rodziców. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. (B.U. wpis na fb)

Dzięki trosce Dyrektora Dzwonnika, jego zaangażowaniu i zapobiegliwości  młodzi ludzie mogli (i mogą)się tutaj uczyć, rozwijać swoje talenty, realizować pasje, angażować się w różne przedsięwzięcia, które dawały im satysfakcję i poczucie spełnienia. Ci, którzy w tym czasie zetknęli się z Dyrektorem Dzwonnikiem nigdy nie zapomną jego życzliwości, spokoju, poczucia humoru i uwagi, którą poświęcał tak uczniom jak i swoim pracownikom. Dziękujemy wszyscy! To był piękny czas i piękne wspomnienia. Człowiek, któremu ani jeden dzień nie przeleciał przez palce. Gratulacje, kochamy Pana  (P.Ś. wpis n a fb.)

Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem.  Zawsze można było liczyć na jego dobre słowo i pomocną dłoń, celną radę. Swoją postawą, sposobem bycia i pogodnym usposobieniem sprawił, że szkoła stała się drugim domem nie tylko dla niego, ale także dla uczniów i pracowników. Wszyscy przychodzili do tego domu chętnie i z radością, i nic w tym dziwnego, bo był to dom ciepły, bezpieczny i nowocześnie wyposażony, w którym czekał na wszystkich Dyrektor – przewodnik i przyjaciel. Nie sposób opisać wszystkich wydarzeń, działań, inicjatyw, których inspiratorem był Dyrektor Dzwonnik. Zawsze potrafił zachować  równowagę między obowiązkami i przyjemnościami. Nigdy nie brakowało Mu cierpliwości i wiary w swoich podopiecznych. Cieszył się ze wszystkich ich sukcesów i zawsze ich wspierał. „Dziękuję bardzo za wsparcie w kilku konkursach barmańskich, dzięki którym moja kariera poszybowała do najlepszych barów hotelowych w Londynie! Zmienił Pan życie wielu ludzi, życzę dalszych sukcesów i jeszcze więcej siły do działania! Pozdrawiam” (B.G. wpis na fb)

Uczniowie i pracownicy na co dzień czuli, że są dla niego ważni. Lubił towarzystwo, dobrą zabawę, szkolne uroczystości i wycieczki. W swoją pracę wkładał wiele serca i energii. Tą energią i optymizmem zarażał innych. „Jest Pan wspaniałym człowiekiem , uczyły się w tej szkole moje dwie córki i one i ja wspominają ten czas najlepiej jak można. Wszystkiego dobrego życzę.” (W.J. wpis  na fb)

Szczególnie dbał  o integrację środowiska szkolnego nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich osób związanych ze szkołą. Popierał i realizował projekty łączące historię ze współczesnością, dobrą zabawę z nauką. Każde wydarzenie szkolne, którego celem była integracja środowiska szkolnego, praca na rzecz uczniów, upamiętnienie ważnych rocznic, nauka przez zabawę, zdrowa rywalizacja były inspirowane przez Pana Dyrektora.„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces’ – to jedna z maksym, której był wierny w swojej pracy i jedna z metod, dzięki którym „Żerom” takie sukcesy osiągał.„Wspaniały Nauczyciel-Dyrektor Żeromski najlepsza szkoła Dziękuję za cudowne lata spędzone w Żeromie  „(A.K. wpis na fb)

Drogi Dyrektorze, Kolego, Przyjacielu…

 Swoją pogodą ducha, skromnością i życzliwością zjednałeś sobie serca wychowanków i autorytet wśród rodziców, koleżanek, kolegów, pracowników. Wiemy, że każdy człowiek po bardzo wielu latach pracy musi wreszcie odpocząć. Zawsze był Pan pełnym pomysłów  wulkanem energii, dlatego jesteśmy przekonani, że emerytura będzie kolejnym etapem Pana życiowej aktywności.

Czujemy się zaszczyceni, że mogliśmy być Pana uczniami, pracować razem i się przyjaźnić. Dziękujemy za troskę o nas, za zaufanie, którym Pan nas obdarzał, za to, że drzwi do gabinetu Dyrektora zawsze były otwarte. Były to wspaniałe lata wzajemnej życzliwej współpracy. Jesteśmy przekonani, że mieliśmy szczęście poznać prawdziwego Supermena.

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa”. Być mądrym i dobrym to sztuka życia. Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy!

Zdjęcie dyrektora Stanisława Dzownnika

Zdjęcie dyrektora Stanisława Dzownnika

https://zycieczestochowy.pl/wp-content/uploads/2020/10/Wydanie-23-10-2020.pdf

Comments are closed.