„Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie”

03-01-2018

Projekt „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT. Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.04.2018 r. Całkowita wartość projektu to 3 823 455,00 zł, wydatki kwalifikowane 3 249 936,75 zł, wkład własny wynosi 573 518,25 zł. Czytaj całość.

 

Comments are closed.