Ogłoszenie o naborze

Loga projektu "Czas na staż”

Projekt pn. „Czas na staż” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Czas na staż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Comments are closed.