Wsparcie rzeczowe

Informujemy, że wyznaczono Szkołę Podstawową nr 38 im. Ludwika Zamenhofa ul. Gen. Władysława Sikorskiego 56 jako miejsce, do którego mogą zgłaszać się obywatele pochodzenia ukraińskiego potrzebujący wsparcia rzeczowego.

Comments are closed.