Pomoc psychologiczna

Drodzy uczniowie

W gabinecie pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego oferujemy wsparcie, życzliwą pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom. W pokoju nr 58 wysłuchamy, postaramy się doradzić, podpowiedzieć oraz wyjaśnić sytuacje, które sprawiają Wam trudności. Udzielamy wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajmujemy się również rozpoznawaniem i zaspokajaniem indywidualnych potrzeb uczniów, dokonujemy analizy sytuacji szkolnej i domowej. Szukamy różnych sposobów na rozwiązanie trudnych sytuacji. Zdarza się, że kierujemy do innych specjalistów wspierających naszą pracę. U nas obowiązuje dyskrecja, klimat zaufania i bezpieczeństwa.

Udzielamy również pomocy i wsparcia rodzicom/prawnym opiekunom naszych uczniów tzn. że rodzice zgodnie ze swoimi potrzebami mogą otrzymać wsparcie w rozwiązaniu problemów wychowawczych i wskazówki służące rozwijaniu kompetencji wychowawczych.

Zawsze pomożemy naszym koleżankom i kolegom – nauczycielom i wychowawcom, którzy na co dzień towarzyszą Wam w procesie edukacji.

Katarzyna Czakiert – pedagog specjalny i Weronika Kluch – psycholog szkolny

Godziny pracy pedagoga specjalnego:
Poniedziałek 08:00 – 15:00
Wtorek 08:00 – 13:00
Środa 11:00 – 17:00
Czwartek 11:00 – 15:00
Piątek 08:00 – 13:00

Godziny pracy psychologa:
Poniedziałek 11:50 – 17:20
Wtorek 10:00 – 14:00
Środa 08:00 – 11:00
Czwartek 08:00 – 14:30
Piątek 08:00 – 12:00

Zadania psychologa w szkole

Comments are closed.