Kurs języka polskiego

W związku z licznie napływającymi do naszego kraju uchodźcami z Ukrainy, Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie oferuje organizację i prowadzenie bezpłatnego kursu podstawowego z języka polskiego dla dorosłych i dzieci  w Klubie Nauczyciela przy ul. Waszyngtona 62  w Częstochowie.

Zgłoszenia potrzebujących przyjmowane są telefonicznie 34 360 60 02 lub 695 228 133

Comments are closed.