WARSZTATY GEOGRAFICZNE – STARE MIASTO

14-04-2018

W zajęciach praktycznych z geografii brały udział klasy 2a i 2c. Uczniowie zwiedzali obiekty związane z lokalną przyrodą, przemysłem oraz kulturą.

Na pierwszym stanowisku orientowaliśmy mapę i określali kierunki i azymut. Kolejne zadania, nad stawem Szwedego, dotyczyły dokładnych pomiarów, przeliczania jednostek…Tutaj wprowadziliśmy zagadnienia ekologiczne- sukcesja i klimaks. Na pagórku obok Stradomki ocenialiśmy skutki grawitacyjnych ruchów masowych.

Jednak najwięcej walorów Częstochowy mogliśmy odkryć w dzielnicy Stare Miasto. Początkiem były budynki w „miasteczku włókienniczym”  dawnych zakładów Elanex. Poznaliśmy historię budynku dawnego młyna, którego istnienie jest związane ze starym przebiegiem Stradomki. Ulice Mała, Stawowa, Ogrodowa, to historia widoczna w zabudowie. Zakłady istniejące dawniej przy ulicy Ogrodowej to historia gospodarki naszego regionu,

Na końcowym stanowisku czekało nas przeżycie artystyczne. Kładka między ulicami Ogrodową i 1 Maja to miejsce pierwszego, ulicznego projektu artystów grupy Monstfur. Kolektyw sam opisuje , że jego dzieła są „pozostałością poprzedniej epoki i oraz produktami popkultury”. Dzisiaj znani są w całej Europie.

Opracowała Katarzyna Klimczak

Comments are closed.