Uwaga absolwenci!

03-07-2018

Absolwenci, którym przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego, są zobowiązani do złożenia w szkole macierzystej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018r.

Terminy egzaminów poprawkowych

Egzamin pisemny  w dniu 21 sierpnia 2018 o godz. 9.00

Egzaminy ustne w dniu 21 sierpnia od. godz. 9.00

Comments are closed.