Debata historyczna

03-12-2018

29 listopada 2018 w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się w naszej szkole debata oksfordzka na temat: „Józef Piłsudski i Roman Dmowski – dwie drogi do niepodległości Polski”. Na początku XX wieku, gdy Polski nie było na mapie Europy, starły się ze sobą dwie koncepcje wizji przyszłego wolnego państwa, stworzone przez dwóch wielkich Polaków – Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Myśl pierwszego z nich oparta była na romantycznych wspomnieniach o I Rzeczpospolitej, gdzie obok siebie funkcjonowały w jednym państwie różne narody oraz na wierze w możliwość wywalczenia niepodległej Polski orężem. Jej podstawę stanowiła historia i tradycja. Druga koncepcja państwa była chłodną kalkulacją, trzeźwą ocena sytuacji, odwołaniem do więzów etnicznych i nowej formuły narodu. Choć ostatecznie koncepcja Romana Dmowskiego okazała się bardziej skuteczna, to jego postać nie jest tak znana jak jego politycznego rywala Józefa Piłsudskiego.

Celem debaty było przybliżenie uczestnikom tych dwóch wizji niepodległej Polski, poznanie różnic między koncepcją Piłsudskiego oraz Dmowskiego oraz przypomnienie zasług dla odrodzenia państwa polskiego po 123 latach niewoli obu wielkich ojców niepodległości Polski.

W pierwszej części spotkania uczestnicy wysłuchali merytorycznego wprowadzenia do tematu, którego ważną częścią były fragmenty filmowe pochodzące z kronik międzywojennych przybliżające wydarzenia historyczne na ziemiach polskich w latach 1914-1921.

W drugiej części konkursowej 8 mówców z różnych klas prezentowało swoje stanowisko opisując podczas 4 minutowego wystąpienia, która z wizji drogi do niepodległej Polski bardziej ich przekonuje, wizja Piłsudskiego czy Dmowskiego. Wystąpienia mówców oceniało jury w składzie: Pani Dyrektor Beata Janicka, Pani Beata Wieczorek i Dominika Szwedzińska jako przedstawiciel młodzieży. Jury wybrało, wyróżniło i nagrodziło 4 mówców: Sylwię Depta z klasy II b, Emilię Siedmilat z III h, Mateusza Gawendę z II b oraz Jakuba Małolepszego z klasy I c LO. Debatę prowadziła jako marszałek Pani Dorota Pintal.

Najcenniejsze wnioski pojawiły się w podsumowaniu, najważniejszy z nich mówi o tym, że mimo ogromnych różnic w wizji niepodległości Polski między Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim, obaj odwieczni rywale polityczni byli w stanie porozumieć się i dla dobra Polski wspólnie pracować nad jej odbudową: Piłsudski w kraju a Dmowski w Paryżu i na konferencji pokojowej. Współcześni politycy powinni brać przykład z tej współpracy :)))

opracowała Dorota Pintal

Comments are closed.