Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

13-03-2018

Dnia 23 marca 2018 zostaną ogłoszone wyniki egzaminów w sesji styczniowej. Świadectwa będą wydawane od godziny 11.00 w pokoju nr 17. Zdający ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji czerwiec/lipiec. Deklaracje należy złożyć w terminie 7 dni, czyli do 30 marca.

Comments are closed.