Żywa lekcja historii

22-10-2018

Z okazji stulecia niepodległości Polski w kalendarzu szkolnych uroczystości związanych z tą rocznicą 16 października 2018 roku odbyło się niezwykle wzruszające wydarzenie, spotkanie autorskie z Panami: Krzysztofem Mieruszyńskim i Zbysławem Janikowskim. Obaj Panowie są zasłużonymi działaczami społecznymi i propagatorami spotkań z żywa historią naszego miasta. Spotkanie, które odbyło się w świetlicy szkolnej poświęcone było promocji książki „Mój wrzesień 1939 i inne wojenne wspomnienia”. W książce Pan Krzysztof Mieruszyński zebrał, opracował i  opublikował wojenne wspomnienia swojego ojca Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego, żołnierza walczącego w kampanii wrześniowej w 1939 roku, a podczas okupacji aktywnego członka ruchu oporu, działającego w częstochowskim obwodzie Armii Krajowej.

Obaj Panowie niezwykle ciekawie opowiadali o pracy nad książką oraz o historii Częstochowy podczas drugiej wojny. Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja pamiątek rodzinnych i wojskowych należących do Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego udostępnionych z rodzinnych zasobów przez syna bohatera książki. W tym interesującym wydarzeniu brały udział następujące klasy: III A, III C, IV J, II C, IV I oraz IV G. Spotkanie autorskie związane z książką: „Mój wrzesień 1939 i inne wojenne wspomnienia” poprzedzone było prezentacją filmu na temat Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego towarzyszącego książce. Prezentacja filmu odbyła się 9 października 2018 roku w świetlicy szkolnej i uczestniczyły w niej następujące klasy: III A, III B, III C, II A, II C, IV J, IV H, IV F, IV G i IV I. Oba wydarzenia były wielka lekcją historii i patriotyzmu, szczególnie cenną bo związaną z naszym miastem.

Pan Krzysztof Mieruszyńki zwrócił uwagę wszystkich uczestników spotkania na bardzo ważną sprawę, na historę, która toczy się tuż obok, w naszych rodzinach. Warto wzorować się na naszym gościu i pielęgnować rodzinne pamiątki. Zbierać wspomnienia członków naszych rodzin, szczególnie seniorów, cieszyć się ich obecnością dopóki jest to możliwe :)))

przygotowała D. Pintal

Comments are closed.