20-02-2020

Z wielkim bólem i poczuciem wielkiej straty żegnamy Panią Profesor Urszulę Martykę‑Wiechę. Od początku swej pracy tj. od 2003  – w ZSTIO im S. Żeromskiego w Częstochowie Pani Urszula Martyka‑Wiecha podejmowała działania, wykraczające poza codzienne obowiązki nauczyciela języka niemieckiego, wdrażając różne innowacyjne projekty pedagogiczne. Najważniejszym i najcenniejszym dla szkoły JEJ dziełem okazały się trwające nieprzerwanie od 2005 roku zagraniczne praktyki zawodowe naszej młodzieży w Lubece a obecnie w  Rimini w ramach unijnych programów Leonardo da Vinci – Kapitał Ludzki, PO-WER a obecnie Erasmus+. Ponadto poprzez udział w konferencjach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani U. Martyka‑Wiecha dzieliła się swoim doświadczeniem, dając przykład dobrych praktyk w realizacji projektów mobilności.

Przez całe swoje zawodowe życie angażowała się we wszelkie formy popularyzacji języka niemieckiego, czego dowodem była  współpraca z Instytutem Goethego w ramach  projektu „Deutschwagen‑tour”  Od 2008 uczestniczyła w projekcie hospitacyjnym  prowadzonym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta. Bardzo aktywnie działała również w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego. Od 2006 r. była egzaminatorem języka niemieckiego przy OKE w Jaworznie.

Wyrazem uznania jej profesjonalizmu były liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

  • Wyróżnienie przez Fundację Wokulski w Konkursie Pozytywista Roku w kategorii Oświata
  • dwukrotnie – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia i dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  • Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego
  • medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

W osobie Pani Profesor żegnamy wspaniałego Człowieka i Nauczyciela, cieszącego się szacunkiem i sympatią uczniów, życzliwą Koleżankę i Profesjonalistkę w każdym calu…

Comments are closed.