Uwaga zmiana planu lekcji

Opublikowano:25-10-2020

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji.

Opublikowano:24-10-2020

Informacja dla uczniów Technikum Nr 6 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 1870) informuję, że zajęcia praktyczne realizowane w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie  odbywają się w formie wyłącznie zdalnej od dnia 26 października do 8 listopada 2020r. Dotyczy to również uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

Godziny konsultacji nauczycieli podczas nauczania zdalnego

Opublikowano:23-10-2020

Godziny konsultacji nauczycieli

Akcja charytatywna -Wizyta Świetego Mikołaja na Kresach.

Opublikowano:22-10-2020

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji wspierającej  naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się do zbiórki pieniędzy, zabawek oraz słodyczy.

Dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę naszej młodzieży – na czele z Samorządem Szkolnym.

Dzięki Waszej dobroci, przy wręczaniu paczek na pewno nie zabraknie na twarzach dzieci radości, uśmiechu i wzruszenia.

Dziękujemy za okazane serce oraz gotowość do niesienia pomocy!

Sylwia Urbaniak

Nauczanie zdalne od 19 października

Opublikowano:18-10-2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 16 października 2020r wszystkie szkoły ponadpodstawowe w strefie czerwonej przechodzą w tryb nauczania zdalnego. Od poniedziałku 19 października zajęcia w naszej szkole odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość, w tym platformy Office 365 – MS Teams. Nie jest to jednak jedyna rekomendowana metoda nauczania zdalnego, ze względu na higienę pracy i zgodnie z tekstem Rozporządzenia zalecane jest, cytuję „łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia”. Dlatego w Regulaminie pracy zdalnej uwzględniono również inne formy nauki z wykorzystaniem dostępnych technik i metod kształcenia, np. rekomendowaną przez MEN platformę epodręczniki.pl. O stosowanych  metodach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel przedmiotu biorąc pod uwagę specyfikę zajęć, liczbę godzin z danego przedmiotu i możliwości psychofizyczne uczniów. Lekcje zdalne trwają od 30 do 45 minut. Mam nadzieję, że ten tryb pracy nie potrwa długo, bo nie jest on łatwy zarówno dla uczniów wymuszając samodyscyplinę w trakcie nauki, jak i dla nauczycieli, którzy odpowiadają za realizację podstawy programowej w warunkach pracy zdalnej. W tym trudnym czasie wszystkim życzę zdrowia, a uczniom satysfakcji z osiąganych efektów nauczania, bo ten czas można przecież bardzo dobrze wykorzystać.

Pozdrawiam

Izabela Laska, p. o. dyrektora szkoły

Opublikowano:16-10-2020

W związku z komunikatem zamieszczonym w Serwisie RP dotyczącym nowych zasad profilaktyki przeciw COVID -19 w strefie czerwonej, przypominamy, że od dnia 17 października 2020 r. Częstochowa znajdzie się w „strefie czerwonej”, a w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywać nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Jednocześnie przypominamy uczniom o konieczności przestrzegania zasad dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem, jak również ograniczenia przemieszczania się i gromadzenia, szczególnie w czasie, w którym zostały zaplanowane zajęcia dydaktyczne.

Dyrekcja

ZSTiO im. Stefana Żeromskiego

w Częstochowie

Plan nauczanie zdalne 2020/2021

Opublikowano:16-10-2020

Prosimy o zapoznanie się z planem lekcji na nauczenie zdalne obowiązującym od 19 października 2020(kolor biały- wygenerowany 16 października 2020)

Opublikowano:13-10-2020

Drodzy Uczniowie!

Opublikowano:13-10-2020

Konkurs SLEEVEFACE zdjęcie nr 29

Październik, to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji p. Agnieszka Gruszka i p. Ewa Gronkiewicz zorganizowały zabawę „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”. Akcja polegała na sfotografowaniu się z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z książką. Celem zabawy była promocja biblioteki szkolnej, zwrócenie uwagi na jej rolę w życiu szkoły oraz propagowanie i rozwijanie zainteresowań książką. Wielu uczniów wzięło w niej udział,
a nawet same panie bibliotekarki! Nasza akcja zaowocowała nowymi pomysłami, aranżacjami i niebanalnymi ujęciami, a uczestnicy zareklamowali książki, które czytają.

Osoby nagrodzone:

  • I miejsce – Anastasiia Sapsai kl. II h
  • II miejsce – Anastazja Cichocka kl. II b
  • III miejsce – Maja Wódkiewicz kl. II b

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Agnieszka Gruszka

Ewa Gronkiewicz Czytaj dalej

 Koło turystyczne na szlaku

Opublikowano:11-10-2020


W sobotę 10 października grupa turystów z naszej szkoły wybrała się na zorganizowaną przez Oddział Regionalny PTTK wycieczkę w Beskid Żywiecki. Pogoda dopisała, humory też a maseczki od tego dnia trzeba było nosić wszędzie 🙂