^ Strona główna

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18 tel.34 370 95 52 e-mail:sekretariat@zeromski.czest.pl

GIMNAZJALISTO

Nie wiesz,  gdzie  podjąć dalszą naukę  po ukończeniu gimnazjum ?

Masz problem z wyborem szkoły średniej ?

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie  Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących  im S. Żeromskiego w Częstochowie serdecznie zapraszają młodzież klas III  gimnazjum do odwiedzenia naszej szkoły w dniu otwartym 20 marca  od godz. 9.00 do 15.00.

Zapraszamy także w każdym dogodnym dla Was terminie (po telefonicznym umówieniu się - tel. 34 370 95 55)

celem odwiedzenia naszej szkoły i zapoznania się z atrakcyjnymi kierunkami kształcenia.

BIP

Egzamin zawodowy

Stary egzamin zawodowy – klasy czwarte

 Uczniowie zgłaszają się na egzamin z dowodem osobistym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 Etap pisemny

Zawód

dzień

godzina

sala

czas trwania

Technik budownictwa

15.06.2015

12:00

29

120 min

Technik hotelarstwa

15.06.2015

12:00

31, 35

120 min

Technik ochrony środowiska

15.06.2015

12:00

34

120 min

Technik organizacji usług gastronomicznych

15.06.2015

12:00

31, 36

120 min

Technik usług fryzjerskich

15.06.2015

12:00

30, 34

120 min

Etap praktyczny

Zawód

dzień

godzina

sala

czas trwania

Technik budownictwa

16.06.2015

9:00

36

180min

Technik hotelarstwa

17.06.2015

9:00

50, 35

240 min

Technik ochrony środowiska

16.06.2015

9:00

29

180 min

Technik organizacji usług gastronomicznych

16.06.2015

9:00

29, 35

180 min

Technik usług fryzjerskich

17.06.2015

9:00

50, 51

240 min

Data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015r.

 

Etap pisemny:

  Każdy zdający  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań.

 Etap praktyczny:

  Każdy zdający  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań.

  Ponadto można mieć następujące przybory:

 

Technik budownictwa, hotelarstwa, ochrony środowiska

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Technik usług fryzjerskich:

ołówek, gumka, linijka, temperówka.

Technik organizacji usług gastronomicznych:

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

  Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Nowy egzamin zawodowy – klasy trzecie

Uczniowie zgłaszają się na egzamin z dowodem osobistym, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 Harmonogram

 Etap pisemny

 

Zawód

dzień

godzina

sala

czas trwania

Technik budownictwa

22.06.2015

12:00

35

60 min

Technik hotelarstwa

22.06.2015

10:00

30, 50

60 min

Technik żywienia i usług gastronomicznych

22.06.2015

10:00

29, 36

60 min

Technik usług fryzjerskich

22.06.2015

12:00

31, 34

60 min

 Etap praktyczny

 

Zawód

dzień

godzina

sala

czas trwania

Technik budownictwa

23.06.2015

13:00

50

180 min

Technik hotelarstwa

23.06.2015

9:00

35, 36

150 min

Technik żywienia i usług gastronomicznych

11.06.2015

12.06.2015

19.06.2015

24.06.2015

25.06.2015

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń

8:00

12:00

16:00

7

120 min

Technik usług fryzjerskich

9.06.2015

10.06.2015

11.06.2015

24.06.2015

25.06.2015

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń

9:00

15:00

 

36

180 min

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: 28 sierpnia 2015r.

 Przybory

 Etap pisemny:

 Każdy zdający  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań,oraz może mieć kalkulator prosty.

 Etap praktyczny:

 Każdy zdający  powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań.

 Ponadto można mieć następujące przybory:

 

Technik budownictwa

kalkulator prosty, ołówek, gumka,

linijka, temperówka

Technik hotelarstawa

kalkulator prosty

 

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz usług fryzjerskich zdają etap praktyczny w ubraniu roboczym.

  

Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 WIĘCEJ O EGZAMINACH ZAWODOWYCH:

 http://www.oke.jaworzno.pl/www2/

 

Odsłonięcie popiersia Stefana Żeromskiego i pożegnanie klas maturalnych.

 

Dzień 24 kwietnia 2015 r. przeszedł do historii naszej szkoły jako kolejny przełomowy moment, który -po nadaniu sztandaru w 2004 r. – okazał się niezwykle ważnym dla społeczności  szkolnej wydarzeniem.

Tego dnia w wyjątkowo  uroczystej oprawie dokonaliśmy odsłonięcia popiersia Stefana Żeromskiego, którego autorem jest częstochowski artysta –plastyk p. Aleksander Kubis.  W wydarzeniu tym a także w uroczystym zakończeniu nauki klas maturalnych  uczestniczyli  nauczyciele, uczniowie, byli pracownicy szkoły i rodzice (z przewodniczącym R. R. p. Dariuszem Morawskim i przewodniczącym komitetu studniówkowego p. Tomaszem Skowronkiem) Naszą uroczystość zaszczycili swoim udziałem dostojni goście:

Senator RP p. Andrzej Szewiński

Prezydent Miasta Częstochowy p. Krzysztof Matyjaszczyk,

Asystentka Pani europoseł  Jadwigii Wiśniewskiej - p. Katarzyna Porębińska,

Asystent Pana posła Marka Balta - p. Aleksander Iskra,

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego p. Stanisław Gmitruk

Wicekurator Tadeusz Żesławski

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy p. Jarosław Marszałek

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy p. Ryszard Stefaniak

Naczelnik Wydziału Oświaty p. Magdalena Dębska

Przewodnicząca NSZZ Solidarność Nauczycieli p. Dorota Kaczmarek

Przewodniczący ZNP p. Grzegorz Sikora

Dyrektor MDK w Częstochowie  p. Paweł Musiał

Komendant OHP p. Mirosław Gajda

Pani Komendant OHP Halina Konefał

P. Aleksander Kubis

Przedstawiciele  zaprzyjaźnionych instytucji ,lokalnej telewizji, radia i prasy

 

Nasza dwugodzinna  uroczystość była niezwykle zróżnicowana. Na całość programu złożyły się następujące elementy:

1) bardzo podniosła w wyrazie część poświęcona Stefanowi Żeromskiemu w wykonaniu zespołu Teatrzyku Szkolnego (pod opieką p. Liliany Madejskiej i p.Agnieszki Gruszki) i szkolnego chóru (pod przewodnictwem p. Arkadiusza Kluby),

2)wyjątkowa część z przemówieniami  naszych znamienitych gości i wyróżnieniami  dla najlepszych uczniów i sportowców,

3)część artystyczno –rozrywkowa (przygotowana przez p. D. Pintal i p.B. Wieczorek  oraz uczniów kl. II a i II e przy wydatnej pomocy nauczycieli WF)

4) występ  zespołu muzycznego ( naszych absolwentów) „8 MILA”, podczas którego wręczono maturzystom tarcze i pamiątki z wizerunkiem Stefana Żeromskiego .

Poczęstunek w świetlicy szkolnej dla naszych gości w wiosennej oprawie(z jabłkami w roli głównej) dla naszych gości - jak zwykle  przygotowali nasi nauczyciele  (p. A. Wosik,  p. K. Przysuszyński, p. M.Zdańska, p. A. Zdańska) z uczniami technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 

Kolejny piękny dzień w historii społeczności „Żeromskiego” na pewno zapisze się trwale w naszych sercach.

GALERIA

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych odbędzie się 18.05.2015 roku. I edycja konkursu będzie dotyczyć Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Konkurs odbędzie się w ZSTiO im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie.Lista uczestników.

Organizatorzy: mgr Monika Sączek, mgr Sylwia Zimecka

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA KURS PIERWSZEJ POMOCY W SYSTEMIE IFACC-KURS PIERWSZEJ POMOCY MIĘDZYNARODOWY.

Pierwszy możliwy termin kursu to sobota 09/05/2015 roku od godziny 9.00-17.00 +/- Lista zapisów chętnych już trwa .Kurs jest płatny. Koszt kursu uzależniony jest od tego, w jakiej opcji będzie wystawiany certyfikat oraz czy uczestnik będzie podchodził do egzaminu końcowego.Uzyskanie tytułu Ratownika Pierwszej Pomocy IFACC (czyli pełny kurs zakończony pozytywnie zdanym egzaminem) to koszt 120 zł i jest to najdroższa opcja w tym wypadku - na tym akurat kursie.Najtańsza opcja w obecnym kursie to koszt 80 zł.Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchaczy do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.Wartością podjętej edukacji jest nabycie umiejętności ratowniczych i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie, domu i pracy oraz uzyskanie kwalifikacji ratownika pierwszej pomocy.Realizacja zajęć kursu podzielona jest na dwa elementy:blok samokształcenia,blok zajęć stacjonarnych.W razie pytań zapraszamy do kontaktu