Opublikowano:20-02-2020

Z wielkim bólem i poczuciem wielkiej straty żegnamy Panią Profesor Urszulę Martykę‑Wiechę. Od początku swej pracy tj. od 2003  – w ZSTIO im S. Żeromskiego w Częstochowie Pani Urszula Martyka‑Wiecha podejmowała działania, wykraczające poza codzienne obowiązki nauczyciela języka niemieckiego, wdrażając różne innowacyjne projekty pedagogiczne. Najważniejszym i najcenniejszym dla szkoły JEJ dziełem okazały się trwające nieprzerwanie od 2005 roku zagraniczne praktyki zawodowe naszej młodzieży w Lubece a obecnie w  Rimini w ramach unijnych programów Leonardo da Vinci – Kapitał Ludzki, PO-WER a obecnie Erasmus+. Ponadto poprzez udział w konferencjach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach Pani U. Martyka‑Wiecha dzieliła się swoim doświadczeniem, dając przykład dobrych praktyk w realizacji projektów mobilności.

Przez całe swoje zawodowe życie angażowała się we wszelkie formy popularyzacji języka niemieckiego, czego dowodem była  współpraca z Instytutem Goethego w ramach  projektu „Deutschwagen‑tour”  Od 2008 uczestniczyła w projekcie hospitacyjnym  prowadzonym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia nauczycieli oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta. Bardzo aktywnie działała również w Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego. Od 2006 r. była egzaminatorem języka niemieckiego przy OKE w Jaworznie.

Wyrazem uznania jej profesjonalizmu były liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.:

 • Wyróżnienie przez Fundację Wokulski w Konkursie Pozytywista Roku w kategorii Oświata
 • dwukrotnie – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za szczególne osiągnięcia i dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 • Srebrna Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego
 • medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

W osobie Pani Profesor żegnamy wspaniałego Człowieka i Nauczyciela, cieszącego się szacunkiem i sympatią uczniów, życzliwą Koleżankę i Profesjonalistkę w każdym calu…

Opublikowano:20-02-2020

Z ogromnym bólem zawiadamiamy, że pogrzeb Ś.P. Urszuli Martyki-Wiechy odbędzie się 21.02.2020 o godzinie 10.00 na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Opublikowano:18-02-2020

Społeczność szkolna z ogromnym smutkiem i bólem odebrała wiadomość, że 17 lutego odeszła od nas Pani Profesor Urszula Martyka-Wiecha. Serdeczna Przyjaciółka i Koleżanka, pełen życzliwości Człowiek. Niezwykle zasłużony dla szkoły i pełen pasji Nauczyciel, autorytet dla młodzieży.

Ula, pozostaniesz w naszych sercach i w naszej pamięci na zawsze.

Walentynki w bibliotece

Opublikowano:14-02-2020

14 lutego 2020 r. w bibliotece szkolnej odbyła się „Randka w ciemno z książką”. W tym dniu można było wypożyczyć książkę – niespodziankę, i miło spędzić z nią walentynkowy wieczór. Nasza akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Nasi stali czytelnicy przyprowadzali swoich kolegów i koleżanki, którzy rzadko pojawiali się w bibliotece. Dzięki ciekawej formie nasi randkowicze wypożyczyli pozycje, które w innych okolicznościach by nie wybrali.

Dzięki „Randce w ciemno z książką” w Żeromskim nasza biblioteka zyskała nowych czytelników, a dużo książek – nowe życie!

Ewa Gronkiewicz Czytaj dalej

 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Opublikowano:05-02-2020

   Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego    w Częstochowie wziął udział w zbiórce pieniędzy na WOŚP.

   Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Sylwii Urbaniak zbierał pieniądze do specjalnie oznaczonej puszki wśród społeczności szkolnej.

   Zorganizowano również licytację przedmiotów WOŚP, która odbyła się w gronie nauczycielskim.

   Społeczność szkoły przyczyniła się do całej akcji WOŚP i zebrała na jej rzecz 836,92 złotych.

Bardzo dziękujemy

Maraton Pisania Listów

Opublikowano:29-01-2020

W grudniu wzięliśmy udział w Maratonie Pisania Listów Amnesty International. Akcja ta – zapoczątkowana w Polsce – odbyła się po raz 18.W naszym kraju policzono 318 000 listów, a 166 listów napisanych zostało w szkole. Młodzież nie pozostała obojętna na ten apel, z dużym zaangażowaniem redagowaliśmy listy, adresując je do decydentów na Białorusi, w Iranie , Chinach ,Kanadzie, Filipinach, Grecji, Nigerii, Meksyku, Egipcie i Algierii. Najwięcej listów napisały klasy: I b, Ih ,Im. Wszystkim uczestnikom Maratonu serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że nasze głosy współczucia i wsparcia  mogą zmienić wiele…

Ewa Gronkiewicz

Agnieszka Gruszka Czytaj dalej

Zmiany w planie

Opublikowano:22-01-2020

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji obowiązującym od 27 stycznia.

Nasz Żeromski na Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Stadion Narodowy – Warszawa

Opublikowano:10-01-2020

WARSZAWA 08.01.2020 Urszula Martyka-Wiecha

8 stycznia odbyły się w Warszawie na Stadionie Narodowym sesje tematyczne w ramach Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Agencja Narodowa Programu Erasmus+, doceniając wieloletnie doświadczenie naszej szkoły we wnioskowaniu i realizacji unijnych projektów mobilności dla uczniów, zaprosiła koordynatora projektów p. Urszulę Martykę- Wiechę do poprowadzenia części sesji tematycznej: Erasmus+ dla kształcenia i szkoleń zawodowych. Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Była to doskonała sposobność, szczególnie w jubileuszowym roku 50- lecia naszej szkoły, do podzielnia się doświadczeniem zdobywanym od 2005 roku w zakresie realizacji praktyk zagranicznych uczniów Technikum nr 6 finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prezentacja koncentrowała się wokół przygotowania projektu, koordynacji przewidzianych działań, ich ewaluacji oraz upowszechniania rezultatów realizowanych przez szkołę praktyk zagranicznych. Czytaj dalej

Projekt hospitacyjny –  wizyta niemieckiej nauczycielki w Żeromskim.

Opublikowano:09-01-2020

We wtorek, 8 stycznia  odwiedziła naszą szkołę niemiecka nauczycielka języka niemieckiego oraz religii. Wizyta możliwa była dzięki realizowanemu przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy projektowi hospitacyjnemu z niemiecką szkołą Dienzhofer Gimnazjum w Bambergu. Jego najważniejszym elementem jest wizyta nauczycieli niemieckich w częstochowskich placówkach oświatowych, wzajemna wymiana doświadczeń oraz przybliżenie polskiego systemu kształcenia. Nasza Szkoła uczestniczy w tym interesującym przedsięwzięciu już dziesiąty rok. Czytaj dalej

Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami (wywiadówki) 10 stycznia 2019

Opublikowano:07-01-2020

ok. godz. 16.30

Klasa Wychowawca Nr sali

 • III A LO p.  A. Stolarska   49
 • III B LO p.  M. Malecha-Macherzyńska 47
 • III C LO p.  S. Ogłaza 38
 • II A LO p. I. Knapik 30
 • II C LO p.  J. Myślikowska- Kaczmarzyk 48
 • IV K T p. P. Palutek 52
 • IV H T  p. B. Wieczorek 45
 • IV J T p. J. Kuna-Janicka 34
 • IV G T  p. J. Chmielarska 46
 • IV F T p. A. Motyl 10
 • III H T  p. B. Hamara 25
 • III G T p.  A. Wosik 4
 • III K T p. J. Skórka 50
 • III F T p. S. Pluta 37
 • II H T p. B. Surmacka 35
 • II F T p. K. Lenort 2
 • II T T p. J. Pijet 51
 • II G T p. A. Gruszka 02
 • II K T p.  S. Glińska 31
 • III J T p.  B. Korczak 28
 • III M BS I  st. p J. Jagusiak 37a
 • II  M BS I st. p. B. Dzienniak 36

ok. godz. 17.30

Klasa Wychowawca Nr Sali

 • I A LO p.  Zbigniew Prokop 30 (I p.)
 • I B LO p.  Agnieszka Świdnicka  50 (II p.)
 • I C LO p.  Jakub Cwalina 31 (I p.)
 • I D LO  p.  Monika Majkrzyk 47 (II p.)
 • I H T p.  Magdalena Krzypkowska – Ujma  29 (I p.)
 • I  J T p.  Marek Klecha 34 (I p.)
 • I F T  p. Małgorzata Musiałek 37 (I p.)
 • I T T p.  Barbara Simkowska 49 (II p.)
 • I G T p. Marta Zdańska – Szewczyk 2 (parter)
 • I U T p.  Ewa Śliwakowska 4 (parter)
 • I K  T p.  Rafał Nocuń 52 (II p.)
 • I P T p.  Aneta Paluch 51 (II p.)
 • I M BS I st. p.  Sylwia Urbaniak 36 (I p.)
 • I N BS I st. p.  Beata Wilczyńska  38 (I p.)