Harmonogram spotkań dla klas pierwszych

Opublikowano:30-07-2021

Harmonogram spotkań rodziców i uczniów z wychowawcami klas pierwszych:

2 sierpnia 2021 r. godz. 17.00 

Klasa Profil Wychowawca Sala
1A LO – prawniczo- ekonomiczna Wieczorek Beata 48 (II piętro)
1B LO – ekonomiczna Klimczak Katarzyna 30 (I piętro)
1C LO – mundurowa Motyl Aleksandra 31 (I piętro)
1M Branżowa – Fryzjer Dzienniak Bogumiła 37 (I piętro)
1F/H Tech – fryzjer/hotelarz Sitak Katarzyna 29 (I piętro)
1G Tech – gastronomia Chmielarska Joanna 50 (II piętro)
 

1K

 

Tech – Informatyk

Stolarska Agnieszka

(p. Jolanta Skórka – zastępstwo)

49 (II piętro)

17.20 – spotkanie z rodzicami uczniów LO – świetlica

17.35 – spotkanie z rodzicami uczniów Technikum i BS – świetlica

Wyniki rekrutacji do szkoły

Opublikowano:22-07-2021

Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,

Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji można zapoznać się:

  • na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych (przypominamy, że jest to jedyna formalnie wiążąca forma publikacji wyników rekrutacji),
  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/login.html,
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2021 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

aplikacja w wersji dla systemu Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo2021

aplikacja w wersji dla systemu IOS https://apps.apple.com/pl/app/elo-2021/id1406710761?l=pl

Drodzy Absolwenci,

Opublikowano:07-07-2021

W celu przystąpienia do egzaminu maturalnego sesji poprawkowej(!!!) należy do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek) złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 7, który jest dostępnym na stronie szkoły) w sekretariacie uczniowskim. Istnieje również możliwość przesłania skanu na mail sekretariatu.Egzamin odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – sierpień 2021 Informacja dla zdających

Opublikowano:05-07-2021

Kto jest uprawiony do zdawania egzaminu
Egzamin maturalny w sierpniu jest organizowany dla tych absolwentów, którzy przystąpili
do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego.
Uwaga: egzaminu w tym terminie nie mogą zdawać ci absolwenci, którzy nie przystąpili do egzaminu w sesji głównej (w maju), dodatkowej (w czerwcu) lub ich egzamin został unieważniony.

Gdzie i kiedy złożyć deklarację?
Zdający składa Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z  danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) dyrektorowi szkoły do  12 lipca 2021 r.
Gdzie i kiedy będzie przeprowadzony egzamin?
Egzaminy pisemne będą przeprowadzone w  szkole, w której absolwent przystąpił
do egzaminu maturalnego w maju br.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
24 sierpnia 2021 r. o godzinie 09.00.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w  terminie ustalonym przez Dyrektora CKE 10 września 2021 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
www.oke.jaworzno.pl

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Załącznik 7

Drodzy Maturzyści,

Opublikowano:30-06-2021

W dniu 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00 będą wydawane świadectwa dojrzałości. W świetlicy (wejście A) będą przyjmowani abiturienci z LO natomiast w sali 25 (wejście B) z Technikum. W kolejnych dniach, będzie można odebrać dokumenty w sekretariacie uczniowskim. Prosimy również o zgłaszanie się maturzystów, którzy będą przystępować do sesji poprawkowej w celu uzupełnienia deklaracji. Odbiór świadectwa maturalnego osobiście lub za upoważnieniem członka najbliższej rodziny.

Wyprawka szkolna

Opublikowano:25-06-2021

W roku szkolnym 2021/2022  po raz kolejny będzie realizowany w szkole Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2021, który skierowany jest do uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PKS).

Zwrot za zakup podręczników do kwoty 390 zł

  • dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej I stopnia Nr 4
  • dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej II stopnia Nr 4

Zwrot za zakup podręczników do kwoty  445 zł

  • dla uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Wnioski do pobrania na początku września 2021 w sekretariacie uczniowskim, pok. 19

informacja_dla_rodzicow_2021

Aktywne wakacje z PTTK

Opublikowano:25-06-2021

Nie tylko uczniów należących do koła turystycznego zapraszamy do zapoznania się z ofertą wakacyjnych wycieczek: OFERTA
Możesz jechać sam (w autokarze poznasz wiele sympatycznych osób), z grupą przyjaciół, z rodzinką. Nie zwlekaj z decyzją, ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie, Al. NMP 39/41 w godzinach 13.30 – 18.00, informacje: tel. 34 3242120

Egzaminy poprawkowe sierpień 2021

Opublikowano:24-06-2021

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem Egzaminy poprawkowe, które odbędą się w sierpniu 2021.

„ Sustainable   abundance”

Opublikowano:24-06-2021

Zakończył się projekt eTwinning zatytułowany  „ Sustainable   abundance” czyli „Zrównoważona obfitość” Uczniowie biorący w nim udział otrzymali piękne certyfikaty. Uczestnikom dziękujemy za aktywność a wszystkich zapraszamy na kolejne projekty.

Anna Bugała i Barbara Borzuchowska-Stępień

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Opublikowano:23-06-2021

Od 7 czerwca rodzice/opiekunowie mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych, można rejestrować się dzwoniąc pod numer 989 lub do punktu szczepień. Czytaj dalej