^ Strona główna

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18 tel.34 370 95 52 e-mail:sekretariat@zeromski.czest.pl

STYPENDIA SZKOLNE

UWAGA !!!

STYPENDIA SZKOLNE
dla osób zamieszkałych w Częstochowie

Dotyczy zakupów dokonanych od lipca 2014 do grudnia 2014.

Prosimy o dostarczanie oryginałów rachunków i faktur imiennych do gabinetu nr 19,

05.12.2014 r. jest ostatecznym terminem dostarczenia faktur do szkoły.

96 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

13 listopada 2014 roku  miała  miejsce w ZSTiO im. S. Żeromskiego akademia poświęcona 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Listopad 1918 roku wieńczy blisko półtorawieczne dążenia kilku pokoleń Polaków do powrotu suwerennej ojczyzny na mapę polityczną Europy.

Strzały w Sarajewie oddane 28 czerwca 1914 roku do arcyksięcia Franciszka Ferdynanda stwarzały  narodowi  polskiemu  szansę  na  niepodległość.

10 listopada Józef Piłsudski został zwolniony z  twierdzy w  Magdeburgu  i  przybył do Warszawy.  Dzięki swoim czynom wojennym, a także po aresztowaniu go przez władze okupacyjne  po odmowie złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro- Węgier w lipcu 1917 roku,  zyskał autorytet w społeczeństwie polskim.  Dlatego 11 listopada 1918 roku  Rada Regencyjna przekazała  Piłsudskiemu władzę nad oddziałami  Polskiej Siły Zbrojnej.

Uroczystość  przygotowały  p. M. Musiałek i  p. B. Wieczorek z uczniami klas 2D, 2E, 2J, 1J, 2H,2A,3U.  Przedstawienie łączyło  fragmenty  życiorysu  Piłsudskiego,  którego  postać w sposób dramatyczny i poruszający zagrał Olek z klasy 2H,  z  elementami  poezji romantyczno- patriotycznej  oraz  dumnymi pieśniami narodowymi.  Wykonawcom  utworów  muzycznych akompaniowali  na pianinie  Michał i  Krystian z klasy 1C.  Przedstawienie słowno-muzyczne dodatkowo zostało wzbogacone o prezentację multimedialną zawierającą głównie obrazy dotyczące postaci Józefa Piłsudskiego i jego rodziny oraz współtowarzyszy czynu zbrojnego.  Naszą uroczystość  zakończył  wzruszający  i  wstrząsający  utwór  ,,Archangel’’.

 To wydarzenie spotkało się z ogromnym aplauzem młodzieży i uznaniem ze strony dyrektora szkoły- pana Stanisława Dzwonnika, który nawiązując do tej ważnej rocznicy nakreślił rys walki narodowowyzwoleńczej Polaków i ogromną rolę Marszałka Piłsudskiego w drodze do wolności.

  Opracowała mgr Małgorzata Musiałek

GALERIA

Koncert ,,Ojczyzno ma”

W dniu 28.10.2014 r. w związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości odbył się w naszej szkole Koncert ,,Ojczyzno ma” zorganizowany przez mgr Beatę Wilczyńską. Uczestniczyły w nim klasy pierwsze i drugie. Pieśni patriotyczne wykonał mgr Wiesław Pyzalski, absolwent Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Celem koncertu było pogłębianie uczuć miłości do ojczyzny płynących z dumnych słów i melodii pieśni patriotycznych, uświadomienie młodzieży związku kultury muzycznej z historią naszego narodu, uwrażliwienie na piękno muzyki jako jednej z najpiękniejszych sztuk.

Przygotowała mgr Beata Wilczyńska.

GALERIA

25-lecie upadku Muru Berlińskiego

9 listopada 1989 roku runął Mur Berliński, symbol podziału Europy. Z tej okazji odbyła się w naszej szkole uroczystość 25 rocznicy jego upadku, zorganizowana przez nauczycieli języka niemieckiego.

            Na początku spotkania zapalono symboliczny znicz, upamiętniający ofiary, które zginęły podczas próby przedostania się na drugą, „lepszą” stronę muru. Uczennice klasy III e – Paulina Grabowska i Monika Włodarczyk przybliżyły zebranym historię współczesnych Niemiec. Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna na temat historii powstania muru, przygotowana przez uczennicę klasy II f, Justynę Mizgałę. Uczniowie obejrzeli także krótkie filmy - obrazujący życie mieszkańców Berlina po obu stronach muru a także relacjonujący pamiętną noc. Po prezentacjach uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w ułożonym przez organizatorów teście „Historia Muru Berlińskiego”. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica klasy III d, Aleksandra Lalasz. Dwa kolejne zajęły uczennice tej samej klasy – Klaudia Radecka i Amanda Zawada. Laureatka i finalistki zostały nagrodzone publikacjami o Niemczech i słodkimi upominkami.

Niezwykła atmosfera i interesujące materiały sprawiły, że uczniowie z zainteresowaniem brali udział w tej niecodziennej lekcji historii Niemiec.

                                                                       Opracowanie: mgr Joanna Kramer

                                                                       Zdjęcia: mgr Joanna Kramer, mgr Zbigniew Prokop

GALERIA