Informacja dla absolwentów technikum budowlanego

Opublikowano:27-07-2016

Egzamin poprawkowy z części praktycznej kwalifikacji B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej odbędzie się  8.10 2016 g. 9.00 w CKZiU, ul. Łukasińskiego 32/38

GIMNAZJALIŚCI

Opublikowano:19-07-2016

DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM.

ZAPRASZAMY

UWAGA GIMNAZJALIŚCI – KANDYDACI DO SZKOŁY

Opublikowano:24-06-2016

Pracujemy dla Was w soboty: 25.06.2016, 16.07.2016  w godzinach 9:00-14:00.

Sekretariat uczniowski.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 (piątek),godzina 9.00

Opublikowano:23-06-2016
 • I A LO          p. M. Koprowska-Kornacka  30 
 • I B LO          p. M. Gruca  02        
 • I C LO          p. A. Świdnicka  36      
 • II A LO        p. M. Krzypkowska  – Ujma  37 
 • II B LO        p. A. Suchecka          2          
 • II C LO        p. J. Myślikowska- Kaczmarzyk   48    
 • II D LO        p. A. Stolarska  49        
 • I F T             p. S. Urbaniak  52A     
 • I I T              p. R. Nocuń     52        
 • I G T             p. M. Majkrzyk  29        
 • I J T              p. S. Zimecka  38        
 • I H T             p. K. Klimczak  34
 • II H T           p. D. Karońska – godz. 8.30 47 
 • II U T           p. A. Czeremuszkin  45
 • II F T            p. I. Pilarska  47
 • II J T            p. A. Gruszka  37A
 • II K T           p. B. Surmacka 35
 • III J T          p. I. Knapik   31
 • III U T         p. A. Wosik   46
 • III H T         p. A. Paluch  51
 • III G T         p. A. Grych  4
 • III F T         p. J. Pijet  Św.
 • II M ZSZ     p. S. Pluta godz. 8.00   36

Zajęcia terenowe w dolinie rzeki Stradomki

Opublikowano:20-06-2016

W dniu 16.06.2016, klasa III h wzięła udział w warsztatach terenowych. Zajęcia miały na celu przybliżenie środowiska geograficznego najbliższej okolicy, m. in. poznanie doliny rzeki Stradomki, obserwacje meteorologiczne (wielkość i rodzaj zachmurzenia), jak również obserwacje innych elementów krajobrazu. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia mogli także zmierzyć głębokość oraz szerokość rzeki.

Notatkę sporządziła: Sylwia Suk

Młodzi kreatywni

Opublikowano:20-06-2016

W poniedziałek, 13 czerwca w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się Gala podsumowująca III edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielem panią Bożeną Korczak.

Szkolne Koła Wolontariatu

Opublikowano:16-06-2016

W dniu 10 czerwca 2016 roku w świetlicy naszej szkoły odbyło się podsumowanie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich, a także szkolni wolontariusze z opiekunami koła i Caritasu. Zgromadzeni obejrzeli prezentację dotyczącą założeń pracy koła, natomiast o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem i konkretnych osiągnięciach oraz akcjach opowiadali sami wolontariusze, między innymi o naszej współpracy z:

 • Fundacją Studencką  „Młodzi Młodym”
 • Stowarzyszeniem  Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 • PCK – oddziałem w Częstochowie
 • Domem Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie
 • Ośrodkiem preadopcyjnym mieszczącym się przy ul. Michałowskiego w Częstochowie
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie
 • Domem Małych Dzieci  w Częstochowie.

Relacje uczniów uzupełnili opiekunowie koła, podkreślając najistotniejsze osiągnięcia, takie jak:

– Czytanie bajek i zabawa z dziećmi z grupy średniaków z Domu Małych Dzieci w Częstochowie.

– Zbiórki żywności, odzieży i funduszy dla Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, PCK i Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie.

– Akcja krwiodawstwa we współpracy z częstochowskim oddziałem PCK.

– Przygotowanie i prezentacja bajki dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie.

– Udział w zbiórce funduszy na rzecz hospicjum, pomoc w dostarczeniu materiałów informacyjnych do rodzin podopiecznych hospicjum na terenie Częstochowy i okolic.

– Występy artystyczne dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie.

– Szkolna akcja „Świąteczna zbiórka żywności” – uczniowie i nauczycie naszej szkoły dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

– Stała pomoc najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom (podręczniki, przybory szkolne, żywność i odzież).

– Całoroczna akcja zbierania zakrętek (pomoc dla uczniów niepełnosprawnych – zakup sprzętu, rehabilitacja).

– Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”.

– Współpraca z oddziałem PCK MPK – zbiórka zabawek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w Częstochowie.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w akcjach takich jak zbieranie zakrętek, zbiórki żywności i krwiodawstwo uczestniczy większość społeczności szkolnej.

W podsumowaniu padły niezwykle ważne i wzruszające słowa – praca w wolontariacie jest dla młodzieży dużym wyzwaniem, ale i szansą na sprawdzenie siebie w nowej sytuacji. Wolontariat daje młodzieży możliwość zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, uczy także odpowiedzialności, bo wymusza wywiązanie się z podjętego zadania, ale przede wszystkim uczy empatii, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Licząc na nowych wolontariuszy, Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje wszystkim za pracę w tym roku szkolnym i po wakacjach zaprasza do kolejnych wyzwań.

Udanych wakacji i do zobaczenia.

Szkolne Koło Wolontariatu

Praktyki zagraniczne

Opublikowano:14-06-2016

logo

Nowe umiejętności, zagraniczne doświadczenie, kurs języka włoskiego, kurs BHP oraz liczne certyfikaty i wycieczki kulturoznawcze, a także ogromna przygoda –  to wszystko, dzięki programowi Erasmus+ , czekało na uczniów trzecich klas technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016.

Czterotygodniowy staż zagraniczny finansowany ze środków Unii Europejskiej jest od 10 lat nieodłącznym elementem kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie : technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.

Podstawowym celem  stażu zagranicznego było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów  na krajowym i europejskim rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Poprzez ujednolicenie dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów odbywających praktyki w ramach  projektu  oraz indywidualną certyfikację zdobytych umiejętności i oceny przebiegu stażu realizowana jest w szkole idea Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dzięki zagranicznemu stażowi beneficjenci poznali procedury i standardy obowiązujące na zagranicznym rynku pracy, udoskonalili swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększyli swoją motywację do nauki  języków obcych  poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznali wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej, aktualne trendy w stylistyce  oraz kulturę i obyczaje Włoch. Zrealizowany staż uwrażliwił praktykantów na różnice międzykulturowe. Uczniowie zwiększyli ponadto swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinęli umiejętność pracy w grupie a także podwyższyli umiejętność planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego.

Praktyki zagraniczne  realizowane były w przepięknej włoskiej miejscowości Rimini w obiektach gastronomicznych, turystycznych oraz fryzjerskich .  Łącznie 40 uczniów klas trzecich przeszło  pomyślnie  etap rekrutacji, który  związany był ze  znajomością języka angielskiego oraz średnią ocen z przedmiotów zawodowych i  godnie reprezentowali naszą szkołę za granicą . Przez cztery tygodnie pod bacznym okiem swoich opiekunów poznawali nowe techniki i sposoby pracy obowiązujące  we  Włoszech.

Dlaczego właśnie Włochy ? To proste. Kuchnia włoska jest znana i ceniona na całym świecie,  turystycznie kraj ten odwiedza ok. 48 milionów osób, a kwestie mody, wizerunku i stylizacji fryzur od lat utrzymują to państwo w czołówce światowego trendu.  Nic więc dziwnego, że jest to niewątpliwie najlepsze miejsce na naukę i doskonalenie  umiejętności zawodowych naszych uczniów.

Efekty  były zdumiewające. Uczniowie po przyjeździe do Polski z chęcią zaprezentowali swoim młodszym kolegom nabyte umiejętności. Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych zorganizowali po powrocie pokaz kulinarny, na którym zaprezentowali włoskie potrawy : spaghetti carbonara, tiramitsu, risotto czy tortellini, dzieląc się zdobytym doświadczeniem ze społecznością szkolną. Na pokazie fryzjerskim uczennice, biorące udział w praktykach, zastosowały poznane we Włoszech techniki pielęgnacji i układania włosów.

            Uczestnictwo w programie „Praktyki zagraniczne  Erasmus +” z całą pewnością  umożliwia   podnoszenie swoich kwalifikacji a doświadczenie zdobyte za granicą jest niewątpliwie dodatkowym atutem przyszłego pracownika.

Tydzień Konstytucyjny w naszej szkole

Opublikowano:13-06-2016

W dniach 28 maja do 4 czerwca 2016 odbyła się w całej Polsce zorganizowana przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy akcja pt „Tydzień Konstytucyjny – Moja Konstytucja”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego gościliśmy w naszej szkole mecenasa Adama Kasperkiewicza. 3 czerwca 2016 roku spotkał się z uczniami klasy II a LO. Podczas spotkania mecenas podzielił się z młodzieżą swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat konstytucji, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. skargi konstytucyjnej. Spotkanie było doskonałą okazja do pogłębienia wiedzy prawniczej i zapoznania się praktycznym aspektem funkcjonowania zawodu adwokata.

Wizyta klasy I j w Muzeum Haliny Poświatowskiej

Opublikowano:09-06-2016

W dniu 03.06.2016 r. klasa I j wraz wychowawcą odwiedziła Dom Poezji, który w całości poświęcony jest częstochowskiej poetce – Halinie Poświatowskiej. Muzeum mieści się przy ulicy Jasnogórskiej 23 w Częstochowie, w dawnym domu poetki. W czasie wizyty uczestniczyliśmy
w lekcji muzealnej prowadzonej przez brata Poświatowskiej, p. Zbigniewa Mygę, który opowiadał nam anegdoty o siostrze, a także przedstawiał nam realia, kontekst historyczny czasów, w których żyła. Mieliśmy również okazję obejrzeć film poświęcony życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Czas spędzony w muzeum umiliły nam również koty mieszkające nieopodal, obecne również w wierszach poetki.