Wolność kocham i rozumiem ….

Opublikowano:08-11-2018

 W tym roku Dzień Niepodległości jest szczególnie uroczyście obchodzony w naszej ojczyźnie. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 7 listopada 2018 akademia  w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  im. S. Żeromskiego miała również szczególny charakter. Widowisko słowno- muzyczne pod znaczącym tytułem:  „Wolność kocham i rozumiem …” w wyjątkowy sposób połączyło wydarzenia sprzed 200 laty aż do odzyskania niepodległości  11 listopada 1918  ze współczesnym rozumieniem wolności przez młodych ludzi. Fakty historyczne przeplatane twórczością polskich zespołów rockowych lat 80-tych i 90-tych, śpiewane i recytowane  protest songi takich artystów jak:  Armia, Brygada Kryzys, Chłopcy z Placu Broni, Lech Janerka,  Kobranocka, Kult, Maanam, Mr. Zoob, Pidżama Porno, Proletaryat, Republika czy Tilt, stworzyły niezwykły klimat, idealny do upamiętnienia tej okrągłej rocznicy. Czytaj dalej

Konkurs Pieśni Patriotycznej

Opublikowano:06-11-2018

W dniach 5 i 6 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Pieśni Patriotycznej pod patronatem dyrektora szkoły Stanisława Dzwonnika. Wzięły w nim udział wszystkie klasy prezentując swoje talenty wokalne i artystyczne. Wyniki konkursu zostały ogłoszone przez komisję w składzie:

 • Przewodnicząca –  dyrektor  Beata Janicka
 • Zbigniew Rogoziński – Chór Pochodnia
 • Aleksandra Motyl
 • Katarzyna Lenort

 

 • I miejsce  klasa III K
 • II miejsce  klasa I T i klasa II G
 • III miejsce  klasa I C i klasa III M
 • Wyróżnienia:
 • Klasa IV F i IV I
 • Klasa III G i solista Bartosz Czechowicz
 • Jakub Michoń z klasy I G Czytaj dalej

„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

Opublikowano:05-11-2018

„Najpierw wolność przyszła na Jasną Górę”

Wczoraj 4 listopada 2018 r  Dyrekcja Szkoły, Nauczyciele i Nasi Uczniowie uczestniczyli w obchodach  Święta Niepodległości na Jasnej Górze. Uczniowie tańczyli poloneza, brali udział w pikniku patriotycznym,a klasa mundurowa godnie reprezentowała szkołę podczas mszy pod szczytem jasnogórskim. Czytaj dalej

Opublikowano:30-10-2018

Dzisiaj, 30 października, gościliśmy w murach naszej szkoły, eksperta z zespołu ECVET Polska p. Wojciecha Stęchły. Wizyta doradcza miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań w ramach wdrażania systemu ECVET, który szkoła realizuje w projektach mobilności Erasmus+.  System ECVET  umożliwia obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspiera mobilność zawodową oraz uczenie się przez całe życie. Czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY

Opublikowano:26-10-2018

W dniu 13 listopada 2018 r. w godzinach od 15-16.30  zapraszamy Rodziców uczniów  ZSTiO  im. Stefana Żeromskiego na konsultacje z nauczycielami.

Rada Pedagogiczna 13 listopada 2018 r. o godzinie 15.00

„Stawiamy na rozwój”

Opublikowano:25-10-2018

Projekt pn. „Stawiamy na rozwój” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Stawiamy na rozwój” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenie ogólnego.
Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.07.2020 r.
Całkowita wartość projektu to 361 303,75 zł.
Wykaz szkół biorących udział w projekcie:
1) I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
2) III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. dr. Władysława Biegańskiego
3) V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
4) VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
5) XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Stefana Żeromskiego. Czytaj dalej

Światowy Dzień Zwierząt,

Opublikowano:25-10-2018

Światowy Dzień Zwierząt, to święto, które obchodzi się corocznie 4 października. Z tej okazji klasy: II F oraz IV J wraz z opiekunkami Sławą Plutą oraz Sylwią Suk wybrały się do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie (18.10 – II F i 22.10 – IV J), żeby dostarczyć zebraną karmę dla zwierząt, koce. Wizyta w schronisku miała również na celu uświadomienie, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa, zwrócenie uwagi na los bezdomnych zwierząt oraz możliwe sposoby pomocy.

Przygotowały: Sylwia Suk i Sława Pluta

Zdjęcia: Sława Pluta, Jakub Nowicki IV J, Roksana Małecka IV J

Czytaj dalej

Wdzięczni uczniowie

Opublikowano:24-10-2018

Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela był niespodzianką przygotowaną przez Samorząd Uczniowski .W stronę pedagogów, popłynęły ” ulubione piosenki, słowa wdzięczności za przekazywaną wiedzę, za zachęcanie do myślenia, wyrozumiałość, pokazywanie pasji zawodu oraz pomoc wtedy, kiedy jest trudno…

Czytaj dalej

World Travel Show 2018

Opublikowano:24-10-2018

Uczniowie z klas o profilu technik hotelarstwa (2h, 3h, 3j, 4h, 4j) wraz z nauczycielkami przedmiotów zawodowych: Beatą Hamarą, Bożeną Korczak i Sylwią Suk uczestniczyli w World Travel Show 2018, czyli Międzynarodowych Targach Turystycznych. IV edycja targów World Travel Show odbyła się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Międzynarodowe Targi Turystyczne to jedno z ważniejszych wydarzeń branży turystycznej w Polsce. Czytaj dalej

Żywa lekcja historii

Opublikowano:22-10-2018

Z okazji stulecia niepodległości Polski w kalendarzu szkolnych uroczystości związanych z tą rocznicą 16 października 2018 roku odbyło się niezwykle wzruszające wydarzenie, spotkanie autorskie z Panami: Krzysztofem Mieruszyńskim i Zbysławem Janikowskim. Obaj Panowie są zasłużonymi działaczami społecznymi i propagatorami spotkań z żywa historią naszego miasta. Spotkanie, które odbyło się w świetlicy szkolnej poświęcone było promocji książki „Mój wrzesień 1939 i inne wojenne wspomnienia”. W książce Pan Krzysztof Mieruszyński zebrał, opracował i  opublikował wojenne wspomnienia swojego ojca Sierżanta Stefana Mieruszyńskiego, żołnierza walczącego w kampanii wrześniowej w 1939 roku, a podczas okupacji aktywnego członka ruchu oporu, działającego w częstochowskim obwodzie Armii Krajowej. Czytaj dalej