UWAGA GIMNAZJALIŚCI – KANDYDACI DO SZKOŁY

Opublikowano:24-06-2016

Pracujemy dla Was w soboty: 25.06.2016, 16.07.2016  w godzinach 9:00-14:00.

Sekretariat uczniowski.

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 24 czerwca 2016 (piątek),godzina 9.00

Opublikowano:23-06-2016
 • I A LO          p. M. Koprowska-Kornacka  30 
 • I B LO          p. M. Gruca  02        
 • I C LO          p. A. Świdnicka  36      
 • II A LO        p. M. Krzypkowska  – Ujma  37 
 • II B LO        p. A. Suchecka          2          
 • II C LO        p. J. Myślikowska- Kaczmarzyk   48    
 • II D LO        p. A. Stolarska  49        
 • I F T             p. S. Urbaniak  52A     
 • I I T              p. R. Nocuń     52        
 • I G T             p. M. Majkrzyk  29        
 • I J T              p. S. Zimecka  38        
 • I H T             p. K. Klimczak  34
 • II H T           p. D. Karońska – godz. 8.30 47 
 • II U T           p. A. Czeremuszkin  45
 • II F T            p. I. Pilarska  47
 • II J T            p. A. Gruszka  37A
 • II K T           p. B. Surmacka 35
 • III J T          p. I. Knapik   31
 • III U T         p. A. Wosik   46
 • III H T         p. A. Paluch  51
 • III G T         p. A. Grych  4
 • III F T         p. J. Pijet  Św.
 • II M ZSZ     p. S. Pluta godz. 8.00   36

Zajęcia terenowe w dolinie rzeki Stradomki

Opublikowano:20-06-2016

W dniu 16.06.2016, klasa III h wzięła udział w warsztatach terenowych. Zajęcia miały na celu przybliżenie środowiska geograficznego najbliższej okolicy, m. in. poznanie doliny rzeki Stradomki, obserwacje meteorologiczne (wielkość i rodzaj zachmurzenia), jak również obserwacje innych elementów krajobrazu. Uczniowie zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia mogli także zmierzyć głębokość oraz szerokość rzeki.

Notatkę sporządziła: Sylwia Suk

Młodzi kreatywni

Opublikowano:20-06-2016

W poniedziałek, 13 czerwca w Teatrze im. A. Mickiewicza odbyła się Gala podsumowująca III edycję Projektu Informacyjno-Promocyjnego „Młodzi-Kreatywni”. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież naszej szkoły wraz z nauczycielem panią Bożeną Korczak.

Szkolne Koła Wolontariatu

Opublikowano:16-06-2016

W dniu 10 czerwca 2016 roku w świetlicy naszej szkoły odbyło się podsumowanie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich, a także szkolni wolontariusze z opiekunami koła i Caritasu. Zgromadzeni obejrzeli prezentację dotyczącą założeń pracy koła, natomiast o swoich doświadczeniach związanych z wolontariatem i konkretnych osiągnięciach oraz akcjach opowiadali sami wolontariusze, między innymi o naszej współpracy z:

 • Fundacją Studencką  „Młodzi Młodym”
 • Stowarzyszeniem  Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
 • PCK – oddziałem w Częstochowie
 • Domem Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie
 • Ośrodkiem preadopcyjnym mieszczącym się przy ul. Michałowskiego w Częstochowie
 • Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie
 • Domem Małych Dzieci  w Częstochowie.

Relacje uczniów uzupełnili opiekunowie koła, podkreślając najistotniejsze osiągnięcia, takie jak:

– Czytanie bajek i zabawa z dziećmi z grupy średniaków z Domu Małych Dzieci w Częstochowie.

– Zbiórki żywności, odzieży i funduszy dla Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, PCK i Ośrodka Preadopcyjnego w Częstochowie.

– Akcja krwiodawstwa we współpracy z częstochowskim oddziałem PCK.

– Przygotowanie i prezentacja bajki dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego nr 5 w Częstochowie.

– Udział w zbiórce funduszy na rzecz hospicjum, pomoc w dostarczeniu materiałów informacyjnych do rodzin podopiecznych hospicjum na terenie Częstochowy i okolic.

– Występy artystyczne dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie.

– Szkolna akcja „Świąteczna zbiórka żywności” – uczniowie i nauczycie naszej szkoły dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej.

– Stała pomoc najbardziej potrzebującym uczniom i ich rodzinom (podręczniki, przybory szkolne, żywność i odzież).

– Całoroczna akcja zbierania zakrętek (pomoc dla uczniów niepełnosprawnych – zakup sprzętu, rehabilitacja).

– Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”.

– Współpraca z oddziałem PCK MPK – zbiórka zabawek dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych w Częstochowie.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że w akcjach takich jak zbieranie zakrętek, zbiórki żywności i krwiodawstwo uczestniczy większość społeczności szkolnej.

W podsumowaniu padły niezwykle ważne i wzruszające słowa – praca w wolontariacie jest dla młodzieży dużym wyzwaniem, ale i szansą na sprawdzenie siebie w nowej sytuacji. Wolontariat daje młodzieży możliwość zdobycia nowych, interesujących doświadczeń, uczy także odpowiedzialności, bo wymusza wywiązanie się z podjętego zadania, ale przede wszystkim uczy empatii, tolerancji i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Licząc na nowych wolontariuszy, Szkolne Koło Wolontariatu dziękuje wszystkim za pracę w tym roku szkolnym i po wakacjach zaprasza do kolejnych wyzwań.

Udanych wakacji i do zobaczenia.

Szkolne Koło Wolontariatu

Praktyki zagraniczne

Opublikowano:14-06-2016

logo

Nowe umiejętności, zagraniczne doświadczenie, kurs języka włoskiego, kurs BHP oraz liczne certyfikaty i wycieczki kulturoznawcze, a także ogromna przygoda –  to wszystko, dzięki programowi Erasmus+ , czekało na uczniów trzecich klas technikum Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie w roku szkolnym 2015/2016.

Czterotygodniowy staż zagraniczny finansowany ze środków Unii Europejskiej jest od 10 lat nieodłącznym elementem kształcenia praktycznego uczniów w zawodzie : technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich.

Podstawowym celem  stażu zagranicznego było podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie mobilności i szans uczniów  na krajowym i europejskim rynku pracy oraz umożliwienie uczniom poznania środowiska pracy w innym kraju Unii Europejskiej, a także zwiększenie ich szans na lepszy wynik z egzaminu zawodowego. Poprzez ujednolicenie dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów odbywających praktyki w ramach  projektu  oraz indywidualną certyfikację zdobytych umiejętności i oceny przebiegu stażu realizowana jest w szkole idea Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Dzięki zagranicznemu stażowi beneficjenci poznali procedury i standardy obowiązujące na zagranicznym rynku pracy, udoskonalili swoje umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego, zwiększyli swoją motywację do nauki  języków obcych  poprzez uczestnictwo w intensywnym kursie języka włoskiego, poznali wymagania i upodobania konsumentów oraz turystów rejonu zachodnioeuropejskiego, specyfikę i regionalne potrawy kuchni włoskiej, aktualne trendy w stylistyce  oraz kulturę i obyczaje Włoch. Zrealizowany staż uwrażliwił praktykantów na różnice międzykulturowe. Uczniowie zwiększyli ponadto swoje umiejętności adaptacji w nowym, obcym językowo i kulturowo środowisku, rozwinęli umiejętność pracy w grupie a także podwyższyli umiejętność planowania dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego.

Praktyki zagraniczne  realizowane były w przepięknej włoskiej miejscowości Rimini w obiektach gastronomicznych, turystycznych oraz fryzjerskich .  Łącznie 40 uczniów klas trzecich przeszło  pomyślnie  etap rekrutacji, który  związany był ze  znajomością języka angielskiego oraz średnią ocen z przedmiotów zawodowych i  godnie reprezentowali naszą szkołę za granicą . Przez cztery tygodnie pod bacznym okiem swoich opiekunów poznawali nowe techniki i sposoby pracy obowiązujące  we  Włoszech.

Dlaczego właśnie Włochy ? To proste. Kuchnia włoska jest znana i ceniona na całym świecie,  turystycznie kraj ten odwiedza ok. 48 milionów osób, a kwestie mody, wizerunku i stylizacji fryzur od lat utrzymują to państwo w czołówce światowego trendu.  Nic więc dziwnego, że jest to niewątpliwie najlepsze miejsce na naukę i doskonalenie  umiejętności zawodowych naszych uczniów.

Efekty  były zdumiewające. Uczniowie po przyjeździe do Polski z chęcią zaprezentowali swoim młodszym kolegom nabyte umiejętności. Przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych zorganizowali po powrocie pokaz kulinarny, na którym zaprezentowali włoskie potrawy : spaghetti carbonara, tiramitsu, risotto czy tortellini, dzieląc się zdobytym doświadczeniem ze społecznością szkolną. Na pokazie fryzjerskim uczennice, biorące udział w praktykach, zastosowały poznane we Włoszech techniki pielęgnacji i układania włosów.

            Uczestnictwo w programie „Praktyki zagraniczne  Erasmus +” z całą pewnością  umożliwia   podnoszenie swoich kwalifikacji a doświadczenie zdobyte za granicą jest niewątpliwie dodatkowym atutem przyszłego pracownika.

Tydzień Konstytucyjny w naszej szkole

Opublikowano:13-06-2016

W dniach 28 maja do 4 czerwca 2016 odbyła się w całej Polsce zorganizowana przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy akcja pt „Tydzień Konstytucyjny – Moja Konstytucja”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego gościliśmy w naszej szkole mecenasa Adama Kasperkiewicza. 3 czerwca 2016 roku spotkał się z uczniami klasy II a LO. Podczas spotkania mecenas podzielił się z młodzieżą swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat konstytucji, funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. skargi konstytucyjnej. Spotkanie było doskonałą okazja do pogłębienia wiedzy prawniczej i zapoznania się praktycznym aspektem funkcjonowania zawodu adwokata.

Wizyta klasy I j w Muzeum Haliny Poświatowskiej

Opublikowano:09-06-2016

W dniu 03.06.2016 r. klasa I j wraz wychowawcą odwiedziła Dom Poezji, który w całości poświęcony jest częstochowskiej poetce – Halinie Poświatowskiej. Muzeum mieści się przy ulicy Jasnogórskiej 23 w Częstochowie, w dawnym domu poetki. W czasie wizyty uczestniczyliśmy
w lekcji muzealnej prowadzonej przez brata Poświatowskiej, p. Zbigniewa Mygę, który opowiadał nam anegdoty o siostrze, a także przedstawiał nam realia, kontekst historyczny czasów, w których żyła. Mieliśmy również okazję obejrzeć film poświęcony życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Czas spędzony w muzeum umiliły nam również koty mieszkające nieopodal, obecne również w wierszach poetki.

Wyjście klasy III H do Muzeum Produkcji Zapałek

Opublikowano:09-06-2016

W dniu 09.06.2016r. klasa trzecia Technikum Hotelarstwa wraz wychowawcą odwiedziła Muzeum Zapałek w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 68.

Muzeum posiada ekspozycje: w dwóch salach wystawowych oraz w działającym zakładzie produkcyjnym – Częstochowskich Zakładach Przemysłu Zapałczanego SA, wykorzystującym linię technologiczną z lat 30 XX wieku. Jest jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie oraz najstarszą fabryką zapałek w Polsce numer 1 na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA to polska fabryka, która funkcjonuje już od 1882 r. To tutaj przeszłość i teraźniejszość leżą ściśle obok siebie, a nawet wzajemnie się przenikają. Częstochowska fabryka zapałek   jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją dla wycieczek szkolnych i turystów z całej Europy, tym bardziej chętnie udaliśmy się w to miejsce i podziwialiśmy wszystkie eksponaty.

DZIEŃ DZIECKA W PRADZE I SKALNYM MIEŚCIE

Opublikowano:09-06-2016

Słoneczna aura i dobre humory towarzyszyły nam w czasie zagranicznych wojaży. Klasy 3u, 2u, 2d, 1h wraz z wychowawcami delektowali się, prawie egzotycznymi, okolicznościami przyrody oraz zabytkami. Nie trzeba reklamować Adraszpadzkiego Skalnego Miasta, monumentalnych form piaskowcowych czy spływu łódką po górskim jeziorze. Nawet pokonanie 800 schodów to żadna cena za tak piękne widoki.

Drugi dzień to Praga. Tempo marszu było ostre, ale przewodnikowi trudno w jeden dzień pokazać wszystkie zabytki i ciekawe miejsca- Hradczany, dziedzińce Zamku Królewskiego, uroczysta zmiana warty, Katedra Św.Wita, Schody Zamkowe, Most Karola, Plac Krzyżowników, Plac św. Wacława , Ogrody Senackie czy rzeźby Davida Czernego, który w ten sposób uczcił wejście Czech do Unii Europejskiej.

Wszystkim uczestnikom wycieczki dziękujemy i mamy nadzieję, że zrobiła ona duże wrażenie. Zobaczymy co czeka nas we wrześniu? Planujemy Troki i Wilno.

Opracowała Katarzyna Klimczak