^ Strona główna

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego

Al. Niepodległości 16/18 tel.34 370 95 52 e-mail:sekretariat@zeromski.czest.pl

Kierunki kształcenia 2015/2016


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

I  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

 42-200 CZĘSTOCHOWA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  16/18

 tel. 34 370 – 95 – 55 

    34 370 – 95 – 61

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie uczniowskim - pokój nr 19 oraz u pedagoga szkolnego - pokój nr 5 od poniedziałku do piątku    w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek do godz. 16.00

Teczka z dokumentami powinna zawierać:

 • podanie wydrukowane z systemu
 • 3 fotografie
 • kartę  zdrowia

 

Informacje telefoniczne: 34 370 95 55  i  34 370 95 61

Strona szkoły:  www.zeromski.czest.pl

I N F O R M A C J A

dotycząca naboru młodzieży w roku szkolnym 2015/2016

Informujemy wszystkich uczniów klas III gimnazjów, że w roku szkolnym

2015/2016 w naszej szkole można będzie podjąć naukę w następujących typach szkół:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - OKRES NAUKI 3 LATA

 a) Klasa prawniczo – ekonomiczna       

       Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza                      

       o społeczeństwie, język angielski.

 b) Klasa biologiczno - chemiczna

       Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język

        angielski.

 c) Klasa humanistyczna

       Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia,    

       język angielski.

 

TECHNIKUM NR 6 – OKRES NAUKI 4 LATA

 • TECHNIK INFORMATYK
 • technik hotelarstwa – 2 klasy
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Obowiązkowy język angielski i niemiecki lub francuski

Szkoła kształci również w zawodzie fryzjer - cykl nauczania - 3 lata

W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia:

 • siatkówka
 • koszykówka
 • piłka nożna
 • piłka ręczna
 • koło ekologiczne
 • koła językowe
 • koła przedmiotowe
 • telewizja szkolna ŻEROM TV
 • zespół wokalny
 • koło teatralne
 • Dla uczniów klas trzecich technikum organizowane są praktyki zagraniczne we Włoszech.

 


TARGI EDUKACYJNE 27 lutego 2015 r.

TARGI EDUKACYJNE 27 lutego 2015 r. 

W NAJWIĘKSZEJ GALERII HANDLOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

GALERIA JURAJSKA

BEZPŁATNY WSTĘP DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI EDUKACYJNE

Targi EDUKACYJNE, to najlepszy przewodnik dla osób poszukujących informacji na temat możliwości edukacyjnych, a także stojących przed wyborem najlepszej formy kształcenia.
Celem organizacji targów jest prezentacja bogatej oferty szkół publicznych i prywatnych. Jako doświadczeni organizatorzy dajemy możliwość zapoznania się z propozycjami uczelni wyższych a także
szkół: policealnych, językowych i innych wspomagających rozwój pasji życiowych.

Targi Edukacyjne mają charakter kompleksowy to znaczy, że oferta wystawców jest skierowana do tych, którzy myślą o kontynuowaniu edukacji na uniwersytetach, uczelniach medycznych, technicznych, uczelniach niepaństwowych czy w szkołach policealnych, a także dla tych, którzy myślą o połączeniu nauki z pracą. Targi dają możliwość rozmowy z przedstawicielami i nauczycielami, co z pewnością może pomóc w wyborze drogi życiowej.


Ponadto na Targi zaprosimy: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie z ofertą dla tegorocznych absolwentów, Punkty Pośrednictwa Pracy z ofertami pracy wakacyjnej i krótkoterminowej, Wojskową Komendę Uzupełnień z propozycjami dla tych, którzy planują karierę związaną ze studiami wojskowymi.

W ramach Targów przewidziany jest także Kiermasz Starej Książki.

MULTIMEDIALNA KAMPANIA REKLAMOWA TARGÓW EDUKACYJNYCH będzie prowadzona z wykorzystaniem: radia, monitorów, plakatów. Informacja i reklama Targów znajdzie się również na portalach społecznościowych i w gazecie Życie Częstochowy i Powiatu.

 

Uczelnie i instytucje które nie będą uczestniczyły w targach, będą miały możliwość zamieszczenia swojej oferty w dodatku specjalnym – EDUKACJA który ukaże się w gazecie Życie Częstochowy i  powiatu w dniu 27 lutego. Gazeta będzie bezpłatnie kolportowana podczas TARGÓW w Galerii Jurajskiej i będzie również dostępna w sieciach: Kolportera, Ruchu, Inmedio i Garmondu.

Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami klas 30 stycznia 2015

Harmonogram spotkań  wychowawców

z rodzicami 30 stycznia 2015,  godzina 16.30

Klasa

Wychowawca

Nr sali

klasa

wychowawca

Nr sali

III A LO

p. M. Koprowska

30

III F T

p. I. Jędrzejczak

46

III B LO

p. M. Gruca

35

III U T

p. M. Malecha

47

III C LO

p. A. Ciesielska

2

III J T

p. B. Wilczyńska

10

III D LO

p. J. Skórka

52

III H T

p. B. Hamara

31

III E LO

p. K. Klimczak

34

II F T

 p. J. Pijet

4

III G LO

p. A. Pałyga

02

II A LO

p. D. Pintal

48

IV U T

p. K. Sitak

38

II B LO

p. B. Simkowska

49

IV K/S T

p. A. Świdnicka

50

II C LO

p. M. Syguła

51

IV H T

p. B. Korczak

29

II D LO

p. M. Musiałek

37

IV F T

p. B.  Dzienniak

36

II E LO

p. B. Wieczorek

37A

Harmonogram spotkań  wychowawców

z rodzicami 30 stycznia 2015,  godzina 17.30

Klasa

Wychowawca

Nr sali

klasa

wychowawca

Nr sali

I A LO

p. Krzypkowska

37

II H T

p. A. Paluch

50

I B LO

p. A. Suchecka

2

II G T

p. A. Grych

4

I C LO

p. J. Myślikowska- Kaczmarzyk

48

III K T

p. Cwalina

34

I D LO

p. A. Stolarska

49

II U T

p. A. Wosik

29

I H T

p. D. Karońska

47

II J T

p. I. Knapik

30

I J T

p. A. Gruszka

31

I  M

p. S. Pluta

36

I K T

p. B. Surmacka

35

II M

p. B. Janik

38

I U T

p. A. Czeremuszkin

46

III M

p. S. Urbaniak

10

I F T

p. Pilarska

51

 

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w ramach dni otwartych  w pok. naucz., świetlicy, gab. w-f oraz w salach 28, 45

w godz. 16.30 – 18.00

28- n-le jęz. polskiego

45- n-le jęz. obcych

Pokój nauczycielski i  n-le przedm. matemat.-przyrodniczych

Świetlica–n-le przedm. zawodowych

Gab. w-f - n-le wych. fizycznego

Pokaz fryzjerski

 

Dnia 12.01.2015 w pracowni fryzjerskiej odbył się pokaz fryzur w stylu lat 50 i 60.Zachęcamy do obejrzenia tej szkoleniowej prezentacji. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.