Warsztaty chemiczne

Warsztaty chemiczne w laboratorium  Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

 W dniach 2 grudnia i 27 stycznia grupa biologiczno-chemiczna klasy maturalnej 3b, wraz
z opiekunem p. Anną Grych, uczestniczyła bardzo aktywnie w chemicznych warsztatach. Katedra Chemii Politechniki Częstochowskiej zaprosiła naszych maturzystów i inne licea na zajęcia w laboratorium chemicznym z pełnym wyposażeniem. Uczniowie w białych fartuchach i świetnie przygotowani bardzo dobrze prezentowali się pośród mnóstwa odczynników chemicznych i profesjonalnego sprzętu. Zajęcia nadzorowane były przez doktorantów i adiunktów, którzy służyli wszelką pomocą. Pierwsze zajęcia obejmowały technikę wykonywania doświadczeń. Uczniowie samodzielnie otrzymywali tlenki, kwasy, wodorotlenki i sole, badali ich właściwości. Drugie spotkanie dotyczyło reakcji utleniania i redukcji. Szczególnie podobały się uczniom zmiany kolorów substancji w czasie wykonywania doświadczeń oraz ogrzewanie substancji pod wyciągiem w dygestorium.
W marcu czeka nas jeszcze ostatnia wizyta dotycząca reakcji związków organicznych.

Anna Grych wraz z uczniami klasy 3b

Pomóż zwierzętom!

Uczniowie klasy 1b pod kierunkiem wychowawczyni Małgorzaty Grucy, przejęci losem naszych „małych braci” zorganizowali akcję charytatywną, w wyniku której za zebrane pieniądze zakupili ponad 20 kg karmy dla zwierząt. W piątek 5 lutego pojechali odwiedzić zwierzaki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46.

Uczniów przywitały psy i koty czekające na adopcję. Dwie uczennice z tej klasy stale współpracują ze schroniskiem i pomagają ulżyć ciężkiej doli bezdomnych zwierząt.

Każdy, kto chce może, po ukończeniu 16 lat, zgłosić się do schroniska i podjąć pracę na zasadach wolontariatu i przeznaczyć np. jeden dzień w tygodniu na pomoc w schronisku.

Dla chętnych, chcących naśladować klasę 1b podajemy informację, że najłatwiej jest tam dojechać tramwajem nr 1 lub autobusem 19 lub 28 do przystanku „Dąbie”.

Na stronie schroniska znaleźliśmy informację, którą skwapliwie przekazujemy:

„Jeżeli możesz wspomóc naszą działalność, która opiera się TYLKO i WYŁĄCZNIE na wsparciu dobrych ludzi, przekaż Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie jako organizacji pożytku publicznego (KRS 0000523832) 1% swojego podatku !”

Zapraszamy do odwiedzenia strony schroniska i poznania zwierząt czekających na adopcję:

http://schronisko.czestochowa.pl/content.php?ContentId=19

notatkę sporządziła G. Dziuba

Targi edukacyjne we Wrzosowej

Dnia 14 stycznia 2016 r. odbyły się Gminne Targi Edukacyjne w gimnazjum we Wrzosowej. Uczniowie naszej szkoły z klas: II f, II k, II m i III h oraz nauczyciele: Joanna Kołodziej, Tadeusz Łata, Krzysztof Przysuszyński oraz Rafał Nocuń, prezentowali kierunki kształcenia w ZSTiO. Na naszym stoisku można było skorzystać z usług fryzjerskich, oferowanych przez uczennice kl. II f i II m. Obsługę gastronomiczną zapewnili uczniowie kl. II k, częstując gimnazjalistów faworkami oraz jabłkami. Ponadto, pan Rafał Nocuń przygotował prezentację modelu domu inteligentnego.

Notatkę sporządziła J. Kołodziej

Zdjęcia K. Przysuszyński

Szkoła, w której warto się uczyć…

Wybór dobrej szkoły otwiera wszystkie drzwi, pozwala spokojnie spojrzeć w przyszłość młodemu człowiekowi, umożliwia jego karierę zawodową. Warto więc zastanowić się i wybrać taką, w której warto się uczyć.Aby to ułatwić tygodnik edukacyjny „Perspektywy” już po raz XVIII publikuje zestawienia najlepszych szkół średnich. Za pomocą różnych kryteriów tworzone są rankingi główne i podrankingi, w których oceniane są zarówno licea jak i technika. Ranking Egzaminów Zawodowych pokazuje 150 techników najskuteczniej przygotowujących swoich uczniów do zdawania egzaminów zawodowych. W ścisłej czołówce listy „szkół mistrzów”  znalazła się nasza szkoła ucząca w zawodzie technik usług fryzjerskich, która w nowym egzaminie zawodowym zdobyła 100% zdawalności.

Jak uczniowie oceniają naszą szkołę? Podkreślają zarówno wysoki poziom nauczania jak i  sympatyczną atmosferę. Udział w imprezach takich jak np. Festiwal Fryzjerski Hair Fair & Beauty Fair w Sosnowcu czy Targi Look i Beauty Vision w Poznaniu pozwalają podejrzeć przy pracy mistrzów fryzjerstwa, znanych stylistów z kraju i zagranicy, zachęcić do dalszej nauki.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych Bogusława Dzienniak i Sława Pluta twierdzą, że tak dobre wyniki są efektem pracy, stałego podnoszenia kwalifikacji, zaangażowania nauczycieli. Podział na grupy pozwala na indywidualizację procesu nauczania a dobrze wyposażona pracownia umożliwia pełną realizację programu.

Również ważnym elementem na tej drodze był udział w projektach „Klucz do kariery” oraz „Dobry fach to szansa pracy” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Pozwoliły one na doposażenie pracowni w niezbędny sprzęt, udział uczniów w szkoleniach i kursach zawodowych. Dyrekcja jest również zadowolona z uzyskanych wyników oraz zachęca do dalszego doskonalenia umiejętności i podnoszenia kwalifikacji.

Grażyna Dziuba

Harmonogram spotkań rodziców z wychowawcami klas 3 lutego 2016

Harmonogram spotkań  wychowawców

z rodzicami 3 lutego 2016(środa),  godzina 16.30

Klasa            Wychowawca             Nr sali

III A LO        p. D.Pintal                    48

III B LO        p. B. Simkowska        49

III C LO        p. M. Syguła                51

III D LO        p. M.Musiałek           37

III E LO        p. B. Wieczorek         37A

IV H T          p. B. Hamara               29

IV F T           p. I. Jędrzejczak         31

IV J T            p. B. Wilczyńska         10

IV K T           p.J.Cwalina                  28

IV U T          p.M.Malecha              47

II A LO      p. M.Krzypkowska-Ujma 36

II B LO     p. A.Suchecka   2

II C LO    p. J. Myślikowska- Kaczmarzyk 30

II D LO   p. A. Stolarska    46

III U T    p. A. Wosik           4

III H T   p.A.Paluch             50

III G T   p.A.Grych              52

II K T      p. B.Surmacka   35

II H T       p. D. Karońska  34

II J T       p. A. Gruszka     38

I H T p.K.Klimczak- wywiadówka w czwartek 4 lutego o godz. 17.30

Harmonogram spotkań  wychowawców

z rodzicami 3 lutego 2016(środa),  godzina 17.30

Klasa            Wychowawca              Nr sali

II U T            p. A. Czeremuszkin    46

II F T             p. I. Pilarska                  29

I A LO          p. M. Koprowska-Kornacka  48

I B LO           p. M. Gruca                   37

I C LO           p. A. Świdnicka            50

I J T               p. S. Zimecka                34

II M ZsZ      p.S. Pluta                       36

III F T           p. J. Pijet                47

III J T            p. I. Knapik            35

I F T              p. S. Urbaniak      48

I I T               p.R.Nocuń             49

I G T             p. M. Majkrzyk    51

I M ZSZ       p. K. Lenort           31

III M ZSZ    p. B. Janik              38

 Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w ramach dni otwartych

  w pok. naucz., świetlicy, gab. w-f oraz w salach 28, 45

w godz. 16.30 – 18.00

28- n-le jęz. polskiego

45- n-le jęz. obcych

Pokój nauczycielski i  n-le przedm. matemat.-przyrodniczych

Świetlica–n-le przedm. zawodowych

Zmianay w planie lekcji

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie lekcji. Plan obowiązuje od 1 lutego 2016 roku.

Carols and Christmas songs’ contest

   Dnia 12 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbył się konkurs kolęd i piosenek o tematyce świątecznej w języku angielskim (Carols and Christmas songs’ contest). Udział w konkursie wzięło 15 uczestników z sześciu gimnazjów z Częstochowy i  okolic. Wśród uczestników byli soliści, ale również duety i trio. Rywalizacja była zacięta. Wszystkie osoby reprezentowały bardzo wysoki poziom, w związku z czym jury w składzie Pan Arkadiusz Kluba, Pani Joanna Pijet oraz Pan Janusz Posturzyński miało bardzo ciężki orzech do zgryzienia. Po burzliwych obradach wyłoniono zwycięzców.

I tak I miejsce zajęło TRIO  z Gimnazjum w Krzepicach w  składzie ( Oliwia Kowalska, Natalia Rakowska i Weronika Tomczyk) w piosence  “Little Drummer Boy”, śpiewające a cappella.

II miejsce należało do Michaliny Wypych z Gimnazjum nr 3 w Częstochowie w piosence “Christmas Eve”. Uczestniczce z tego samego gimnazjum Annie Drynda w piosence “It’s Christmas Time”. przyznano III miejsce.

Zdobywcy  trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe w języku polskim i angielskim, rozmówki angielskie oraz m.in. kubki, fiszki, itp. Pozostali uczestnicy oprócz dyplomów otrzymali fiszki do nauki języka angielskiego i inne gadżety. Podczas przerwy wszyscy goście mogli spróbować smakołyków przyrządzonych przez uczniów klasy  1G i 2U o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych pod opieką Pani Marty Zdańskiej.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za przybycie i udział w konkursie.  Dziękujemy również wspaniałemu jury oraz Pani Zdańskiej za przepyszny poczęstunek.

Organizatorzy konkursu

Joanna Chmielarska

Agnieszka Pałyga

Joanna Kołodziej

Walentynkowy Konkurs na Najpiękniejszą piosenkę o miłości

Zapraszamy do udziału w konkursie, który odbędzie się 5 lutego o godz. 12.30 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy wykonawców solowych  oraz duety do wykonania piosenek o miłości
w dowolnie wybranym języku oraz stylu muzycznym. Oceniany będzie dobór repertuaru, estetyka, poczucie rytmu oraz ogólny wyraz artystyczny (wymagana jest znajomość tekstu piosenki na pamięć!)

Zgłoszenia u p. Joanny Pijet do 29 stycznia.

Zapraszamy !!! 

Wizyta niemieckich nauczycieli w Żeromskim

W czwartek, 7 stycznia  odwiedzili naszą szkołę niemieccy nauczyciel: pani Silvia Schäfer, nauczycielka j. niemieckiego, historii i  Wos’u oraz pan Kevin Gericke nauczyciel matematyki i chemii. Wizyta możliwa była dzięki realizowanemu przez Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z  Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy projektowi hospitacyjnemu. Jego najważniejszym elementem jest wizyta nauczycieli niemieckich w częstochowskich placówkach oświatowych. Nasza Szkoła uczestniczy w tym interesującym przedsięwzięciu już ósmy rok.

Swoją wizytę, nauczyciele  pracujący na co dzień  w szkole średniej w Bambergu, rozpoczęli  od lekcji informatyki prowadzonej przez p. Jolantę Skórkę. Nauczyciele mieli niepowtarzalna okazję poćwiczyć z uczniami klasy III B możliwości programu graficznego Inscape.

Na lekcji matematyki w klasie I i pod okiem p. Anety Paluch obserwowali rywalizację uczniów w rozwiązywaniu zadań  dotyczących równości i nierówności z wartością bezwzględną. Czwarta godzina odbyła się w języku ojczystym naszych gości. Lekcja języka niemieckiego w klasie II A , B prowadzona przez p. Klaudię Nowicką koncentrowała się wokół danych osobowych i opisu wyglądu. Ostatnie zajęcia, lekcję języka angielskiego, poprowadziła dla niemieckich nauczycieli, p. Agnieszka Pałyga, odkrywając przed nimi, wraz z uczniami klasy II H, tajniki czasów gramatycznych. Podczas tych zajęć uczniowie mieli możliwość zadania pytań i bliższego poznania naszych gości.

Wymiana doświadczeń zawodowych, trening językowy, możliwość porównania naszych systemów edukacji oraz poznania bliżej obyczajowości naszego zachodniego sąsiada to tylko niektóre korzyści płynące z udziału Szkoły w tym niezwykle ciekawym projekcie hospitacyjnym.

Całe przedsięwzięcie koordynowała p. Urszula Martyka-Wiecha

Jeszcze raz dziękujemy za miłą wizytę!

Vielen Dank für den netten Besuch! J

XXXI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Szkolne Koło LOP  ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2016 o godz. 10.00 w sali nr 36 odbędzie się etap podstawowy XXXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele biologii: p. Irena Jędrzejczak i p. Małgorzata Syguła do dnia 8 stycznia 2016.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:  http://ekoolimpiada.pl/wp-content/uploads/2014/01/Regulamin-XXIX-3-pop.pdf

oraz do wzięcia udziału.

opiekun SK LOP

Małgorzata Syguła