Author Archives: admin

Koleżanki i Koledzy

Opublikowano:20-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych i planowanym przez MEN nauczaniem zdalnym w szkole zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny. Dlatego proszę wychowawców o zalogowanie się w dniu dzisiejszym do godziny 12.00 do dziennika i wykonanie czynności zgodnie z przesłaną procedurą. Pozostali … Continue reading

Praca zdalna z uczniem w czasie zawieszenia zajęć w szkołach.

Opublikowano:19-03-2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznych egzaminów: maturalnego i zawodowego. Rekomendujemy wykorzystanie … Continue reading

Uwaga uczniowie klas technikum!

Opublikowano:16-03-2020

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa prosimy uczniów klas technikum o wstrzymanie się z osobistym odbiorem świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Od 20 marca 2020 r. wyniki egzaminu będzie można sprawdzić na stronie OKE Jaworzno za pomocą indywidualnego … Continue reading

Informacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia (fryzjer)

Opublikowano:13-03-2020

W związku z kierowanymi  pytaniami,  czy i w jakich dniach powinna – w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych – odbywać się praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych podajemy informację przekazaną przez Związek Rzemiosła Polskiego: „W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną … Continue reading

Drodzy rodzice i uczniowie

Opublikowano:13-03-2020

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410) przypominam, iż od 16 do 25 marca 2020 r. … Continue reading

Zawieszenie zajęć

Opublikowano:11-03-2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca … Continue reading

Opublikowano:10-03-2020

W dniu 9.03.2020 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Turniej Siatkówki. W turnieju uczestniczyło osiem klas: 1C, 1D, 1M, 1T, 2K, 3K, 4K oraz zespół złączony z klas 3H I 3J. Rozgrywki zaczęły się od godziny 8:00 rano i … Continue reading

Najlepsi z geografii

Opublikowano:02-03-2020

Wyniki konkursu GEO- PLANETA Za nami XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego ‘GEO-PLANETA”. Uczniowie klas IIIc, IIc, IVh oraz IIIh brali udział w teście z wiedzy ogólnogeograficznej. Najlepszy wynik uzyskała Agata Krakowiak z IVh, natomiast z liceum bezkonkurencyjna była Weronika Rak … Continue reading

Żerom wśród przedszkolaków

Opublikowano:27-02-2020

W dniu 25 lutego 2020 r. w hali Akademickiego Centrum Sportowego Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie, odbył się Orlen Przedszkoliada Tour. PRZEDSZKOLIADA.PL to ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Do głównych jej celów należy: Zapewnienie dzieciom … Continue reading

Kto pojedzie na wycieczkę?

Opublikowano:27-02-2020

 Przyznano nagrody w konkursie na frekwencję w I semestrze roku szkolnego 2019/ 2020. I miejsce – klasa IF – 93% – dofinansowanie jednodniowej wycieczki klasowej I miejsce – klasa I P  – 93% – dofinansowanie jednodniowej wycieczki klasowej II miejsce – … Continue reading