Wyprawka szkolna

W roku szkolnym 2021/2022  po raz kolejny będzie realizowany w szkole Rządowy program „Wyprawka szkolna” 2021, który skierowany jest do uczniów: posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PKS).

Zwrot za zakup podręczników do kwoty 390 zł

  • dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej I stopnia Nr 4
  • dla uczniów Branżowej szkoły zawodowej II stopnia Nr 4

Zwrot za zakup podręczników do kwoty  445 zł

  • dla uczniów uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum.

Wnioski do pobrania na początku września 2021 w sekretariacie uczniowskim, pok. 19

informacja_dla_rodzicow_2021

Comments are closed.