Drodzy Absolwenci,

W celu przystąpienia do egzaminu maturalnego sesji poprawkowej(!!!) należy do dnia 12.07.2021 r. (poniedziałek) złożyć stosowne oświadczenie (załącznik 7, który jest dostępnym na stronie szkoły) w sekretariacie uczniowskim. Istnieje również możliwość przesłania skanu na mail sekretariatu.Egzamin odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

Comments are closed.