Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Częstochowa

Wnioski należy składać od 01.09.2021 – 13.09.2021r. w siedzibie szkoły.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest spełnione kryterium dochodowe
(za miesiąc sierpień 2021)- 528 zł netto/osobę.
Uczniowie mieszkający poza Częstochowa, mogą starać się o stypendium w swojej Gminie.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy
Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 p. 4: tel. (34) 372-42-20.

Zasiłek szkolny na rok szkolny 2021/2022  dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Częstochowa.

Zasiłek może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. (wypadek, śmierć w najbliższej rodzinie, choroba)

Uczniowie mieszkający poza Częstochowa, mogą starać się o stypendium w swojej Gminie.

Comments are closed.