GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Plakat z projektu o stanie wojennym

W naszej szkole realizowany jest projekt:  Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie 13 grudnia 1981 pamiętamy!
Jego głównym celem jest przygotowanie młodzieży  do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Zadania, których podjęli się nauczyciele:

 1. Pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” Przybliżenie historii Regionu Solidarności: Podbeskidzia, Śląsko – Dąbrowskiego i Częstochowskiego. „Nie zabierajcie Mamy” to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.
 2. Młode pokolenia o „Solidarności” – KONKURSY, WYSTAWY
  – „40 lat po stanie wojennym” – kącik patriotyczno – historyczny– zamieszczenie na stronie internetowej szkoły, projektu (wystawa fotograficzna)
  • „Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich” – konkurs literacki
  • Wojewódzki konkurs wiedzy o stanie wojennym w PRL
  • Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN na początku 2022 r.
  • Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu – spotkania międzypokoleniowe (uczestnicy: świadkowie wydarzeń, osoby represjonowane, patroni, przedstawiciele kuratorium, solidarności, partnerzy projektu oraz młodzież szkolna z opiekunami) , podsumowanie konkursów, koncert piosenek „Solidarności”
 1. Nauczyciele uczestniczyli w cyklu wykładów:
  • Znane i nieznane o Częstochowskiej/ Śląsko-Dąbrowskiej/ Podbeskidzkiej Solidarności
  • Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”
  • Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu

Uroczyste obchody 40 -lecia wprowadzenia Stanu Wojennego odbędą się:

W REGIONIE CZĘSTOCHOWSKIM: Msza Św. na Jasnej Górze w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR’ , Pocztów Sztandarowych szkół realizujących projekt– transmisja telewizyjna. Tradycyjne układanie krzyża ze zniczy w Al. Sienkiewicza – 13 grudnia 2021 r.

Comments are closed.